פנאומיניטיס 12.05.2020

פנאומיניטיס קטלנית על רקע הקרנות לחזה - מאפיינים קליניים וגורמי סיכון

סקירת ספרות ותיאורי מקרה פורסמו על מנת לאפשר לרופאים להעריך מאפיינים קליניים ספציפיים וגורמי סיכון למצב רפואי זה

פנאומיניטיס קטלנית על רקע טיפול בהקרנות היא אירוע נדיר. בשנים האחרונות דווח על מקרים רבים יותר של פנאומיניטיס בדרגה 5. במאמר זה מובאת סקירת ספרות ותיאורי מקרה מפורטים שפורסמו על מנת לאפשר לרופאים להעריך מאפיינים קליניים ספציפיים וגורמי סיכון למצב רפואי זה.

שלושה מטופלים עם סרטן ריאות ממקור של תאים לא קטנים (nonsmall cell lung cancer) טופלו בטיפול קרינתי בפרקציות סטנדרטי, שניים בטיפול קשתי במודולציה על בסיס נפח (volumetric modulated arc) ואחד בטיפול קרינתי עם מודולציה על בסיס עוצמה (intensity modulated radiation therapy).

שלושת החולים קיבלו נפחי קרינה גבוהים של 5 Gy בכלל הריאה ובריאה הקונטרהלטרלית לגידול. החולים מתו מפנאומיניטיס חריפה בין חודש לחמישה חודשים לאחר סיום ההקרנות. סקירת ספרות על פנאומיניטיס בדרגה 5 התמקדה במחקרים שנגעו בטיפול בסרטן ריאות עם הקרנות בפרוטוקולים מקובלים שלfractioned ו-stereotactic.

בסקירה נמצא כי חולים עם פנאומיניטיס בדרגה 5 לרוב מפתחים תסמינים מוקדם יותר מאשר אלה עם פנאומיניטיס בדרגות נמוכות יותר. לעתים קרובות התסמינים אינם מגיבים לטיפול בסטרואידים או חוזרים לאחר הפחתת סטרואידים. ממצאי ההדמיה משתרעים הרבה מעבר לאזור שקיבל קרינה במינון הגבוה, כולל נוכחות בריאה הנגדית למקום הגידול. גורמי סיכון תלויי מינון כוללים את הקצוות של ההתפלגות - נפח נמוך משמעותית מהממוצע ונפח גבוה משמעותית מהממוצע.

עבור חולים העוברים טיפול קרינתי סטריאוטקטי רקע של מחלת ריאות אינטרסטיצילית מהווה גורם סיכון נוסף להתפתחות של פנאומיניטיס.

למרות עשרות שנים של מחקר פנאומיניטיס על רקע קרינה, שאלת חלוקת המינון האופטימלית - מינון גדול לנפח קטן לעומת מינון קטן לנפח גדול - עדיין איננה פתורה. כאשר מקיימים את המגבלות על נפח ריאות במינון נמוך וגם במינון גבוה, הוכח כי הסיכון לדלקת ריאות בדרגה 5 הנו נמוך אפילו עם הקרנות עם מודולציה בעצימות ועם כימותרפיה במקביל.

בנוסף לגורמי המינון, הפרמטרים הקליניים והרדיוגרפיים הבסיסיים ממלאים תפקיד חשוב בהתפתחות של פנאומיניטיס בדרגה 5.

מקור: 

Keffer, Stephen, Christopher L. Guy, and Elisabeth Weiss. "Fatal Radiation Pneumonitis: Literature Review and Case Series." Advances in Radiation Oncology (2019).

נושאים קשורים:  מחקרים,  תופעות לוואי,  פנאומוניטיס,  דלקת ריאות,  קרינה
תגובות
 
אנונימי/ת
13.05.2020, 11:21

פנאומוניטיס
Pneumonitis
אנא תקנו.