סוכרת 24.05.2020

הקשר בין ביקורים אצל רופא משפחה לבין אשפוזים בקרב חולי סוכרת

במחקר נבדק האם תדירות גבוהה יותר של ביקורים אצל רופאי משפחה בקרב חולי סוכרת 2 התלויים באינסולין קשורה במשך אשפוז מופחת

מחקר זה, שבוצע בקנדה, נועד לקבוע האם תדירות גבוהה יותר של ביקורי רופא משפחה בקרב חולי סכרת 2 התלויים באינסולין קשורה במשך אשפוז מופחת.

המחקר הינו מחקר מייצג ברמה הארצית שבוצע באמצעות נתונים מהשנים 2013-2014 שהושגו דרך סקר בריאות הקהילה בקנדה.

במחקר נכללו 2,203 קנדים עם סוכרת מסוג 2 תלויית אינסולין. החוקרים גילו כי מספר גדול יותר של ביקורי רופא המשפחה היה קשור לפחות ימי אשפוז בבית החולים.

חולים עם 5-1 ביקורים אצל רופא המשפחה בשנה הקודמת לאשפוז שהו באשפוז פחות לילות באופן מובהק ביחס לחולים עם פחות ביקורים (יחס של 0.38, רווח בר סמך 95% 0.25 עד 0.56) וכך גם אצל אנשים עם 6 ביקורי רופאים ומעלה (יחס שיעור של 0.57, 95% 0.38 ל-0.84). זאת, למרות שלקבוצות שביקרו אצל רופא המשפחה היה סיכוי נמוך יותר שלא להתאשפז כלל (יחס הסיכויים של 0.62, 95% 0.39 ל-0.95) בהשוואה לאלה שלא ראו רופא משפחה כלל בשנה האחרונה.

החוקרים מסיקים, אם כן, שחולי סוכרת תלויי אינסולין שהיו במעקב רופא משפחה אושפזו פחות בתכיפות בהשוואה לאלה שלא ראו רופא משפחה בשנה האחרונה. יש צורך במחקר נוסף כדי לבחון קשרים עם סוגים אחרים של מעקב באופן אידיאלי, תוך שימוש בתכנון מחקר אורכי.

מקור: 

Wickham ME, Hohl CM. Relationship between GP visits and time spent in-hospital among insulin-dependent Canadians with type 2 diabetes. Can Fam Physician. 2020;66(2):e69‐e77.

נושאים קשורים:  רפואת משפחה,  מחקרים,  סוכרת,  מעקב,  אינסולין,  ימי אשפוז
תגובות