רפואת משפחה 28.06.2020

מדוע רופאי משפחה נוטשים את המקצוע ואת הטיפול הישיר בחולים?

הלחץ המשולב של דרישה מוגברת ועומס העבודה, יחד עם גורמי לחץ אחרים, הובילו רופאים רבים בבריטניה לשחיקה ובסופו של דבר להחלטה לעזוב את רפואת משפחה

רופאי משפחה בבריטניה נוטשים את הטיפול ישיר בחולים במספרים משמעותיים. סקירה שיטתית זו נועדה לזהות את הגורמים המשפיעים על התנהגותם של רופאים בכוח העבודה כחלק ממחקר רחב יותר (ReGROUP). מטרת המחקר באופן ספציפי היא לזהות גורמים המשפיעים על החלטות רופאים לנטוש את הטיפול הישיר בחולים.

זוהו שישה מחקרים מבוססי ראיונות בבריטניה ומחקר אחד אוסטרלי מבוסס ראיונות. במחקרים שנסקרו זוהו שלוש דינמיקות מרכזיות שמהוות את המפתח להבנת ההתנהגות של רופאי המשפחה הבריטים:

  1. גורמים הקשורים לשביעות רצון נמוכה מהעבודה.
  2. גורמים הקשורים לשביעות רצון גבוהה מהעבודה.
  3. גורמים הקשורים לקשר רופא-חולה.

רופאים שהראו שביעות רצון גבוהה מתארים תחושה הנתמכת על ידי תחושת טיפול בפרקטיקה ברמה גבוהה, ואילו רופאים עם שביעות רצון לקויה בעבודה תיארו כי הם מרגישים עבודה מוגזמת הגורמת להידרדרות בטיב יחסי רופא-חולה.

מחברי הסקירה מתארים כי רופאים רבים מדווחים כי שביעות הרצון מהעבודה קשורה ישירות לאיכות הקשר בין הרופא לחולה. הם מדגישים כי השילוב של מערכות יחסים משתנות עם מטופלים, ממשקים של רופא המשפחה עם טיפול שניוני וטיפולי מומחים, והתחושה ההדרגתית של אובדן האוטונומיה במקום העבודה, פוגעים בשביעות הרצון בעבודה בקרב רופאים רבים.

לאחר ששביעות הרצון מהעבודה הושפעה לרעה, הלחץ המשולב של דרישה מוגברת ועומס העבודה, יחד עם גורמי לחץ אחרים, הותירו רופאים רבים פגיעים לשחיקה, ובסופו של דבר הובילו להחלטה לעזוב את רפואת משפחה.

מקור: 

Long L, Moore D, Robinson S, et al. Understanding why primary care doctors leave direct patient care: a systematic review of qualitative research. BMJ Open. 2020;10(5):e029846. Published 2020 May 12. doi:10.1136/bmjopen-2019-029846

נושאים קשורים:  שחיקה,  רופא כללי,  רפואת משפחה,  שביעות רצון בעבודה,  מחקרים
תגובות
 
30.06.2020, 23:17

לדעתי עומס רב, דרישות מוגברות שרק עולות משנה לשנה מצד מערכת בריאות ומצד מטופלים גורמים לשחיקה של רופאי משפחה ולא רק גורמים לעזיבה של מקצוע אך גם גורמים לפגיעה בבריאות של רופאים