ניוון שרירים 12.07.2020

הגורמים המשפיעים על פנוטיפים של חולי ניוון שרירים (ALS)

במחקר נותחו הגורמים המווסתים את הפנוטיפ של ALS לפי גיל, מין ומשתנים גנטיים

מטרת המחקר היתה להעריך את הגורמים המשפיעים על פנוטיפים של חולי ניוון שרירים (ALS) בקוהורט מבוסס אוכלוסיה.

המחקר כלל 2,839 מטופלים בפיאמונטה, איטליה (1995-2015) המאובחנים ב-ALS. המטופלים סווגו לפי פנוטיפים מוטוריים (קלאסי, בולברי, נשימתי, מפרק נד של היד, מפרק נד של הרגל, PUMN - Predominantly Upper Motor Neuron) ופנוטיפים קוגניטיביים [נורמלי, ALS עם פגיעה קוגנטיבית, ALS עם פגיעה התנהגותית, ALS עם פגיעה קוגניטיבית והתנהגותית, ALS עם דמנציה פרונטו-טמפורלית]. רגרסיה לוגיסטית בינארית בוצעה בתקנון למשתנים מין, גיל וגנטיקה.

תוצאות המחקר הראו:

קיימת קורלציה בין פנוטיפ בולברי לבין גיל מבוגר (p<0.0001), נשים הושפעו יותר מאשר גברים ככל שהגיל עלה (P<0.0001), פנוטיפ קלאסי נמצא בקורלציה עם גיל צעיר יותר (p<0.029), גברים הושפעו יותר מאשר נשים בגילאים מבוגרים יותר (p<0.0001),יPUMN עם גיל צעיר יותר (p<0.0001), מפרק נד של היד נמצא בקורלציה עם גברים (p<0.0001) וגיל צעיר (p<0.04).

מפרק נד של הרגל נמצא בקורלציה עם גברים בגילאים מבוגרים יותר (p<0.008), ונמצא קשר בין פנוטיפ נשימתי לבין מין גברי (p<0.0001).

ביטוי של C9orf72 נמצא בקורלציה עם פנוטיפ בולברי (p<0.0001) והיה פחות נפוץ ב-PUMNי(p=0.041). מוטציה מסוג SOD1 נמצא בקורלציה עם פנוטיפ של מפרק נד של הרגל (p<0.0001) והיתה פחות נפוצה בבולברי (p<0.0001).

ALS עם דמנציה פרונטו-טמפורלית נמצאה בקורלציה עם C9orf72י(p<0.0001) ועם פנוטיפ בולברי (p<0.008),יALS עם פגיעה קוגניטיבית התנהגותית עם PUMNי(p=0.014) ו-ALS עם פגיעה קוגניטיבית עם גילאים מבוגרים (p=0.008).

לפי ממצאי המחקר, שילובם המרחבי-טמפורלי של אירועים מוטוריים וקוגניטיביים הגורמים להתפרצות והחמרה של ALS מאופיין ברגישות דיפרנציאלית לתהליך הפתולוגי של הקורטקס הפרה-פרונטלי והקורטקס המוטורי ושל נוירונים מוטוריים תחתונים. עוד נמצא כי הוא מושפע מגיל, ממין וממשתנים גנטיים.

זיהוי הגורמים אשר מווסתים את הפנוטיפ של ALS יאפשר לנו לסווג מטופלים מחדש לתתי-קבוצות הומוגניות מבחינה פתולוגית, המגיבים לטיפול ממוקד ומותאם אישית.

מקור: 

Adriano Chiò ,et al. (2020), Neurology, 94, 8.

נושאים קשורים:  נוירולוגיה,  ניוון שרירים,  פנוטיפ,  קוגנטיבי,  ALS,  מחקרים
תגובות