סרטן כליה 16.08.2020

קונצנזוס מומחים: תופעות לוואי בטיפול בסרטן כליה גרורותי

המלצות מבוססות ראיות בנוגע לאופן האבחנה, הניהול והטיפול של תופעות לוואי חיסוניות הקשורות לטיפול ב-ICI לעומת תופעות לוואי הקשורות בטיפול באקסיטיניב

לאחרונה אושר שילוב התרופות אקסיטיניב (Axitinib אינלייטה) עם מעכבי נקודת הבקרה החיסונית (ICI) מסוג פמברוליזומאב (pembrolizumab  קיטרודה) או אבלומאב (avelumab) כטיפול קו ראשון בקרצינומה של תאי הכליה בשלבים מתקדמים.

במאמר זה נדונות המלצות מבוססות ראיות וקונצנזוס מומחים בנוגע לאופן האבחנה הניהול והטיפול של תופעות לוואי חיסוניות הקשורות לטיפול ב-ICI לעומת תופעות לוואי הקשורות בטיפול באקסיטיניב. הדרכה והנחיות ברורות בנושא תופעות הלוואי השונות הן הכרחיות לצורך ייעול הטיפול במשלב תרופתי מורכב זה.

ההמלצות במחקר הנוכחי מבוססות על (1) סקירה שיטתית של מחקרים שפורסמו, (2) דיון בקרב מומחים בתחום ו(3) סקר לקבלת הסכמה של מומחים לגבי מדדים ספציפיים לאופן הטיפול בתשלובות השונות של  axitinib/ avelumab ושל axitinib/ pembrolizumab.

המומחים זיהו נושאים שונים הקשורים בתופעות לוואי ודורשים ניהול טיפול ייחודי, שלא נדונו כלל בהמלצות הטיפול הנוכחיות לשילוב של אקסיטיניב עם ICI.

באופן פרטני, תופעות לוואי של שלשולים, רעילות כבד, עייפות ותופעות הקשורות בלב ובכלי הדם נמצאו כתופעות המצריכות טיפול וניהול שונה במקרים של שילוב תרופתי זה.

החוקרים מסכמים כי השילוב בין דיכוי לשפעול מערכת החיסון במצבים אלה מהווה מרכיב מרכזי בניהול הטיפול ובניהול תופעות הלוואי וכי מעקב קליני וניסיון רב בטיפול בשתי קבוצות התרופות הם הכרחיים לניהול מיטבי של חולים המטופלים בגישה טיפולית חדשה זו.

מקור:

Grünwald, V., Voss, M. H., Rini, B. I., Powles, T., Albiges, L., Giles, R. H., & Jonasch, E. (2020). Axitinib plus immune checkpoint inhibitor: evidence- and expert-based consensus recommendation for treatment optimisation and management of related adverse events. British journal of cancer, 10.1038/s41416-020-0949-9. Advance online publication. https://doi.org/10.1038/s41416-020-0949-9

נושאים קשורים:  פמברוליזומאב,  אקסיטיניב,  תופעות לוואי,  סרטן כליה גרורתי,  קרצינומה של תאי הכליה,  מחקרים
תגובות