אסתמה 18.08.2020

השפעת החשיפה לחיות מחמד על הסיכון לאסתמה

בניתוח מטה-אנליזה זה נעשה ניסיון להעריך את הקשר בין חשיפה לחתולים או כלבים לבין התפתחות אסתמה ונזלת אלרגית

טרם התברר במחקר הרפואי האם חשיפה לחתולים או לכלבים מגבירה את הסיכון לאסתמה ונזלת אלרגית. בניתוח מטה-אנליזה זה נעשה ניסיון להעריך את הקשר בין חשיפה לחתולים או כלבים להתפתחות אסתמה ונזלת אלרגית.

החוקרים ביצעו סקירה שיטתית לזיהוי מחקרי בקרת מקרים וקוהורטים לפני מאי 2019, בהם בוצעה הערכת הקשר בין חשיפה לחתולים וכלבים לבין הסיכון לאסתמה ונזלת. הסיכון להטיה במחקרים הוערך באמצעות סולם ניוקאסל-אוטווה. יחסי הסיכוי (OR) ויחסי סיכון (RR) נאספו למחקרי ביקורת מקרים ומחקר קבוצתי, בהתאמה. ניתוחי קבוצות משנה בוצעו על פי מאפיינים ברמת המחקר שנקבעו מראש.

במטה-אנליזה של 34 מחקרי קוהורט נראה תפקיד מגן לחשיפה לחתולים (RR: 0.88, 95% CI: 0.77-0.99) ולכלבים (RR: 0.85, 95% CI: 0.73-0.97) בהתפתחות אסתמה. ניתוח תת קבוצות של קבוצת הלידה הצביע גם על תפקיד חיובי של חשיפה לכלבים בהתפתחות אסתמה.

עדויות מאוחדות מ-13 מחקרי ביקורת מקרה לא הצביעו על השפעה מובהקת של חשיפה לחתולים ולכלבים על התפתחות אסתמה. ניתוח מאוחד של חמישה מחקרים עם קבוצות עוקבה הראה השפעה חיובית של חשיפה לחתולים או לכלבים על התפתחות נזלת אלרגית.

החוקרים מסיקים כי הממצאים הצביעו על השפעה מגנה של חשיפה לחתולים וכלבים, בעיקר בעלות עליהם, על התפתחות אסתמה ונזלת אלרגית.

מקור:

Gao, X., Yin, M., Yang, P., Li, X., Di, L., Wang, W., Cui, H., Yan, X., & Liu, J. (2020). Effect of Exposure to Cats and Dogs on the Risk of Asthma and Allergic Rhinitis: A Systematic Review and Meta-analysis. American journal of rhinology & allergy, 34(5), 703–714. https://doi.org/10.1177/1945892420932487

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלרגיות,  אסתמה,  חתול,  כלב,  נזלת
תגובות