דלקת ריאות 30.08.2020

סמנים ביולוגיים וחומרת מחלה בילדים עם דלקת ריאות שנרכשה בקהילה

במחקר הנוכחי בוצעה הערכה של הקשר בין ספירת תאי הדם הלבנים, ספירת נויטרופילים מוחלטת, חלבון תגובת ופרוקלציטונין לבין התפתחות מחלה חמורה בקרב ילדים עם CAP

סמנים ביולוגיים מנבאים את חומרת המחלה בקרב מבוגרים עם דלקת ריאות שנרכשה בקהילה (CAP).

במחקר הנוכחי בוצעה הערכה של הקשר בין ספירת תאי הדם הלבנים (WBC), ספירת נויטרופילים מוחלטת (ANC), חלבון תגובתי (CRP) ופרוקלציטונין לבין התפתחות מחלה חמורה בקרב ילדים עם CAP.

החוקרים ביצעו מחקר קוהורט פרוספקטיבי לילדים בגילאי שלושה חודשים עד 18 שנה עם CAP במחלקת החירום. התוצאה העיקרית היתה חומרת המחלה: קלה (משוחררת מבית החולים), קלה-בינונית (מאושפזת אך לא בינונית-קשה או חמורה), בינונית-קשה (למשל, מאושפז עם קבלת נוזלים דרך הווריד, חמצן, דלקת ריאות מסובכת) וקשה (למשל טיפול נמרץ, עירוי vasoactive, ניקוז חזה, אלח דם חמור). התוצאות נבדקו בקבוצה עם חשד ל-CAP ובתת קבוצה עם CAP רדיוגרפי.

מבין 477 ילדים, לא היו הבדלים סטטיסטיים בספירה החציונית של ה-WBC, יANC,יCRP או procalcitonin בכל קטגוריות החומרה. לאף אחד מהסמנים הביולוגיים לא היתה יכולת נאותה להבדיל בין מחלה קשה או שאינה קשה.

בניתוחים המותאמים לגיל, שימוש באנטיביוטיקה, משך זמן עם חום, גילוי פתוגן נגיפי, CRP, היו קשורים להיארעות של מחלה בינונית-קשה (יחס הסיכויים 1.12; מרווח ביטחון של 95%, 1.0-1.25) .

CRP ופרוקלציטונין הראו יכולת אבחנתית טובה בקרב ילדים עם אמפיימה הזקוקים לניקוז חזה (AUC: 0.83) וספטיס עם מתן חומרים ואזואקטיביים בעירוי (CRP AUC: 0.74; procalcitonin AUC: 0.78), אם כי שכיחות התוצאות הללו היתה נמוכה.

ספירת WBC, ANC, CRP ו-procalcitonin בדרך כלל אינם שימושיות לצורך אבחנה בין מחלה קשה בקרב ילדים עם CAP אם כי ל-CRP ול-procalcitonin יכול להיות שימוש מסוים בניבוי התוצאות הקשות ביותר.

מקור:

Florin, T. A., Ambroggio, L., Brokamp, C., Zhang, Y., Rattan, M., Crotty, E., Belsky, M. A., Krueger, S., Epperson, T. N., 4th, Kachelmeyer, A., Ruddy, R., & Shah, S. S. (2020). Biomarkers and Disease Severity in Children With Community-Acquired Pneumonia. Pediatrics, 145(6), e20193728.

נושאים קשורים:  דלקת ריאות,  דלקת ריאות הנרכשת בקהילה,  ילדים,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות