תופעות לוואי תרופתיות 08.09.2020

סקירת שיטות שיפוט: תופעות לוואי מתרופות בקשישים

ריבוי תרופות הוא תופעה נפוצה בחולים מבוגרים - החוקרים סבורים כי יש צורך בשיטות שיפוט וזיהוי תופעות לוואי הקשורות לטיפול התרופתי בחולים מבוגרים

ידוע כי ריבוי תרופות הוא תופעה נפוצה בחולים מבוגרים והיא קשורה לתופעות לוואי רבות. זה מכבר, מחקרים תיארו מספר שיטות המסייעות במציאת הסיבות לתופעות הלוואי. החוקרים ערכו סקירה עלילתית על מנת לזהות שיטות לשיפוט תופעות הלוואי התרופתיות. הם השוו בין נקודות החוזק והמגבלות שלהן, במטרה להעריך את הישימות שלהן עבור מחקרים העוסקים בהורדת כמות התרופות (כאשר מחקרים קליניים מהווים תת קבוצה שלהם) ולעודד שימוש בשיטה מתוקננת במחקרים עתידיים.

החוקרים ערכו סקירה של מאמרים מקוריים (1946-2019) מתוך מאגרי הנתונים Medlineי(Ovid) ו-Cochrane. בנוסף, ביצעו חיפוש עזר ידני במאמרי סקירה, כאשר כל התקצירים עברו סקירה למידת הרלוונטיות שלהם.

החוקרים השוו בין שיטות השיפוט, תוך התייחסות ליתרונות ולמגבלות, כולל התוקף, קלות השימוש והישימות במחקרים קליניים, בהם הורדת מספר התרופות היוותה את ההתערבות המרכזית.

החוקרים מצאו בחיפוש 1,881 מאמרים, מתוכם 175 מאמרים התאימו לסקירה של הטקסט כולו. לאחר סקירה מעמיקה, החוקרים בחרו לא להכליל עוד 135 מאמרים: ב-79 לא היו נתונים על תוצאי תופעות הלוואי, 35 לא היו ספציפיים לקשישים, תשעה לא היו רלוונטיים, שישה היו מאמרי סקירה, חמישה כללו כפל נתונים ומאמר אחד לא נכתב בצרפתית או באנגלית. בסופו של דבר, החוקרים הותירו 40 מאמרים לניתוח, מהם זיהו עשרה מאמרים ייחודים העוסקים בשיטות שיפוט של תופעות לוואי תרופתיות. עם זאת, אף שיטה לא פותחה באופן מקורי לשימוש במצב של הורדת מספר התרופות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי קיום של שיטה מתוקננת לזיהוי תופעות לוואי מתרופות חשוב על מנת לתאר את התוצא באופן מהימן במחקרים העוסקים בהורדת כמות התרופות. לכל השיטות שזיהו בסקירה היו מגבלות באופן שבו זיהו את תופעות הלוואי כתוצאה מהורדה בטיפול התרופתי.

החוקרים סבורים כי יש צורך בעבודות עתידיות שיתמקדו בשכלול השיטות לשיפוט וזיהוי תופעות לוואי תרופתיות, שקשורות לא רק להמשך הטיפול התרופתי והתחלת טיפול תרופתי חדש, אלא גם להורדת כמות התרופות והפסקת טיפול תרופתי.

מקור:

Ross, S. B. et al. Journal of the American Geriatrics Society 2020; 68 (7); 1594-1602. https://doi.org/10.1111/jgs.16382

נושאים קשורים:  מחקרים,  ריבוי תרופות,  חולים מבוגרים,  תופעות לוואי,  קשישים
תגובות