מחלות נפש בילדים 10.09.2020

שכיחות מחלות נפש בבני נוער ובילדים פליטים ומבקשי מקלט

סקירת מחקרים בתחום על פני קרוב לשני עשורים מציבה מראה למטפלים ולקובעי מדיניות על רקע ממצאים אודות הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) ומחלות נפש נוספות

יותר ממחצית מאוכלוסיית הפליטים בעולם הם מתחת לגיל 18 שנה. סקירה שיטתית זו נועדה לסכם את גוף הראיות הנוכחי לשכיחות מחלות נפש בקרב אוכלוסיות פליטים שהם ילדים ובני נוער. הסקירה היסודית בוצעה על ידי קבוצת חוקרים משולבת מאוניברסיטת מונאש באוסטרליה ואוניברסיטאות אוקספורד וורוויק באנגליה ופורסמה בכתב העת The Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry's.

פרוטוקול מפורט וקפדני לבחינת איכות כל מחקר שפורסם, שימוש במדד ההטרוגניות I2  והכלת קריטריונים מחמירים באבחון מחלות נפש סייעו לחוקרים לסקור מאמרים שפורסמו החל מ-1 בינואר 2003 עד 5 בפברואר 2018 בשמונה מאגרי מידע אלקטרוניים, Google Scholar וכן דו"חות לא מחקריים (gray literature). הפרוטוקול לבדיקה שיטתית זו נרשם ב-PROSPERO.

שמונה מחקרים בלבד צלחו את ההכללה בסקירה. הם כללו נתונים על 779 ילדים ובני נוער שהם פליטים ומבקשי מקלט בחמש מדינות. השכיחות הכללית של הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) היתה 22.71% (רווח בר סמך: CI 12.79-32.64 95%), דיכאון 13.81% (95% CIי5.96-21.67) והפרעות חרדה 15.77% (CI 8.04-23.50 95%). שכיחות הפרעת קשב/ היפראקטיביות (ADHD) היתה 8.6% (1.08-16.12) וההפרעה ODD אובחנה אצל 1.69% (95% CIי-0.78 עד 4.16) מהנבדקים. בגלל ההטרוגניות הגבוהה, נערכו ניתוחים נוספים בקבוצות משנה.

ללא ההתחייבות רצינית של שירותי הבריאות במדינות קולטות ואלה העוסקים ביישוב מחדש של פליטים ומבקשי עבודה לספק תמיכה לקידום בריאות הנפש בשלב מוקדם, ממצאים אלה מצביעים על כך שחלק גדול מהילדים הפליטים נמצאים בסיכון לחסך חינוכי ולהשתלבות חברתית לקויה במדינות המארחות, דבר שעלול להשפיע על מסלול חייהם.

מקור:

Blackmore R, Gray KM, Boyle JA, et al. Systematic Review and Meta-analysis: The Prevalence of Mental Illness in Child and Adolescent Refugees and Asylum Seekers. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020;59(6):705-714. doi:10.1016/j.jaac.2019.11.011

נושאים קשורים:  מחקרים,  בריאות הנפש,  ילדים,  מתבגרים,  מחפשי מקלט,  זכויות אדם
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות