CRP 01.10.2020

סקוביטריל / ולסרטן מוריד רמות CRP בחולים עם אי ספיקת לב

הטיפול בסקוביטריל / וולסרטן הצליח להפחית את ערכי ה-CRP באוכלוסיית HF כרונית

רמות CRP בדם מהוות מדד סרולוגי נגיש ומהימן לדלקת. טרם ידוע האם ניתן להפחית דלקת מערכתית, שהנה שכיחה במצבי אי ספיקת לב (HF), על ידי טיפולים כלליים באי ספיקת לב. התרופה סקוביטריל / ולסרטן הוכחה כיעילה ומשפרת פרוגנוזה במחקר PARADIGM-HF ואף הצליחה להפחית ציטוקינים דלקתיים במחקרים פרה-קליניים בבעלי חיים. עם זאת, טרם פורסמו מחקרים בבני אדם שהעריכו האם יתרונות הטיפול הזה מתווכים גם על ידי השפעות אנטי דלקתיות. מטרת המחקר הייתה להשוות באופן פרוספקטיבי את ערכי ה-CRP לפני ולאחר שישה חודשי טיפול בסקוביטריל / ולסרטן.

במחקר זה בוצעה הערכה פרוספקטיבית של חולי HF כרוניים עם מקטע פליטה חדר שמאל ≤ 40% שהחלו טיפול בסקוביטריל / ולסרטן ולא היה צפוי שינוי בטיפול ב-HF. בשבוע לפני תחילת הטיפול בסקוביטריל / ולסרטן ושישה חודשים לאחר מכן נאספו נתונים קליניים ומעבדתיים כולל ערכי CRP אלקטרוקרדיוגרפיה, בדיקת אקו לב ובדיקת פעילות גופנית לב-ריאה (CPET).

במחקר נכללו 42 חולים בגיל ממוצע של 59 ± 11 שנים, מתוכם 35 השלימו את ששת חודשי המעקב (2 חולים מתו ו-5 הפסיקו את הטיפול בשל תופעות לוואי). לחולים עם ערכי CRP בסיסיים מעל החציון (> 2.5 מ"ג / ליטר) היה אחוז גבוה משמעותית של ציון NYHAי3 ומעלה וזמן פעילות גופני מופחת. לאחר 6 חודשים של טיפול ל-24 (69%) חולים היה שיפור בערכי CRP עם ירידה משמעותית בהשוואה לבסיס (חציון 2.5 מ"ג לעומת 2.2 מ"ג p=0.018) בקבוצה של 17 (49%) חולים עם שיפור של לפחות 25% בערכי ה-CRP בעקבות הטיפול בסקוביטריל / ולסרטן התועלת במספר פרמטרים קליניים, CPET ואקו לב לא הייתה שונה באופן משמעותי מהתועלת שהשיגו אותם חולים ללא שיפור או שיפור מופחת בערכי CRP.

החוקרים מסכמים כי הטיפול בסקוביטריל / ולסרטן הצליח להפחית את ערכי ה-CRP באוכלוסיית HF כרונית. יחד עם זאת, לא ברור האם הירידה היא רק תוצאה של שיפור קליני תחת טיפול בסקוביטריל / ולסרטן או השפעה אנטי דלקתית של התרופה.

מקור:

Valentim Goncalves, A., Pereira-da-Silva, T., Galrinho, A., Rio, P., Moura Branco, L., Soares, R., Ilhao Moreira, R., & Cruz Ferreira, R. (2020). C-reactive protein reduction with sacubitril-valsartan treatment in heart failure patients. American journal of cardiovascular disease10(3), 174–181.

נושאים קשורים:  CRP,  סקוביטריל/ולסרטן,  אי ספיקת לב,  מחקרים
תגובות