איידס 04.11.2020

סוגיית רציפות השימוש בטיפול המונע PrEP בקרב אנשים בסיכון לאיידס

רבים מהמשתמשים בטיפול מונע אוראלי להידבקות ב-HIV מפסיקים את הטיפול לאחר חודש ימים - דו"חות המחקר לא תמיד מדווחים על כך

נטילת תרופות (צילום: אילוסטרציה)
נטילת תרופות (צילום: אילוסטרציה)

השימוש בטיפול מונע להידבקות בנגיף HIV הניתן בכדור (PrEP) מתרחב. מטרת המחקר היתה לתכנן כראוי את ההשקה ולנטר את ההשפעה של הטיפול המונע. במיוחד, להבין את רציפות השימוש ב-PrEP. המחקר של קבוצת החוקרים מארה"ב, אוסטרליה ואנגליה פורסם ב-AIDS וביקש לסקור נתונים על המשכיות בטיפול מונע, אופן הדיווח לאורך זמן והשוואה בין אוכלוסיות.

בוצעה סקירה שיטתית ומטא-אנליזה של הנתונים אשר נשלפו ממאגרי מידע כגון:  MEDLINE, Embase ו-Global Health. נבדקו גם תקצירים מכנסי HIV משנת 2017 עד 2018 למחקרים המדווחים על נתונים ראשוניים על המשך PrEP. הממצאים סוכמו בהשוואה בין אוכלוסיות ובין המשכיות שימוש בחודשים 1, 6 ו-12 על ידי מטה-אנליזה של תופעות אקראיות (random-effects meta-analysis).

מתוך 2,578 מאמרים ו-596 תקצירים שזוהו, 41 מחקרים על אודות 22,034 נבדקים הוכנסו לניתוח. נתוני המשכיות שימוש נמדדו ודווחו באופן לא עקבי. התוצאות הראו הפסקה גבוהה בחודש הראשון והפסקה מתמשכת בנקודות זמן מאוחרות יותר במחקרים רבים.

אומדני המשכיות שנדגמו היו: 66% בחודש 1 [n = 5348; רווח בר סמך 95%: 48-82), 63% בחודש 6 (n = 13 629; רווח בר סמך 95%: 48-77) ו-71% בחודש 12 (n = 14 933; רווח סמך 95% 60-81). לא היו די נתונים להשוואה מהימנה של אומדנים בין אוכלוסיות.

לסיכום, בבדיקה זו נמצא כי ההפסקה בהמשכיות שימוש ב PrEP כבר לאחר חודש אחד היתה גבוהה. לפיכך, מדידה של יעילות PrEP רק על סמך שיעור שימוש בעת השקתו עלולה להיות מדד לקוי ליעילות. מחקרים רבים דיווחו כי ההמשכיות בשימוש ירדה עוד בחלוף זמן, מה שמעיד על כך שהמשתנים הרוחביים הקיימים אינם מספיקים להבנת דפוסי השימוש ב-PrEP. המחקרים אינם מודדים המשכיות הטיפול המונע באופן עקבי ולכן יש צורך ביצירת הסכמה כיצד להתמודד עם סוגיה זו במחקר. החוקרים מבקשים ליצור קונסנזוס כיצד למדוד בצורה הטובה ביותר את המשכיות השימוש ארוך הטווח ב-PrEP.

מקור:

tankevitz, Kaylaa; Grant, Hannahb; Lloyd, Josie; Gomez, Gabriela B.b; Kripke, Katharinec; Torjesen, Kristinea; Ong, Jason J.b,d; Terris-Prestholt, Fernb Oral preexposure prophylaxis continuation, measurement and reporting, AIDS: October 1, 2020 - Volume 34 - Issue 12 - p 1801-1811 doi: 10.1097/QAD.0000000000002598

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול תרופתי,  PrEP,  מבוגרים,  HIV,  היענות לטיפול,  איידס
תגובות