תרופות אנטי-כולינרגיות 12.11.2020

ההשפעה המצטברת של תרופות אנטי-כולינרגיות על אנשים מבוגרים

עומס אנטיכולינרגי נמצא קשור לתוצאות שליליות בקרב אוכלוסיה בגיל העמידה

מתן תרופות (אילוסטרציה)
מתן תרופות (אילוסטרציה)

עומס אנטיכולינרגי (ACB), ההשפעה המצטברת של תרופות אנטי-כולינרגיות, קשור לתוצאות שליליות בקרב אנשים מבוגרים, אך פחות נחקר באוכלוסיות בגיל העמידה. קיימים כלי אומדן (סולמות) רבים לכימות ACB. מטרות מחקר זה היו לכמת ACB בעוקבה גדולה באמצעות עשרת הסולמות לאומדן האנטי-כולינרגיות הנפוצים ביותר, להעריך את הקשר של כל סולם לתוצאות שליליות, ולהעריך חפיפה באוכלוסיות שזוהו על ידי כל סולם.

זהו מחקר עוקבה במסגרת המעקב ב-UK Biobank community בבריטניה (502,538 משתתפים, גיל הבסיס: 37-73 שנים, חציון שנות מעקב: 6.2). ה-ACB חושב בנקודות המוצא באמצעות עשרה סולמות. נתוני הבסיס קושרו לרשומות הלאומיות של תמותה וסטטיסטיקה של אירועי בית חולים.

התוצאה העיקרית היתה מכלול של תמותה מכל הסיבות ואירוע קרדיווסקולרי שלילי (MACE). התוצאות המשניות היו תמותה מכל הסיבות, MACE, אשפוז בגין נפילה / שבר, ואשפוז עם דמנציה / בלבוליות. מודלים של Cox ביססו קשרים בין אומדני ACB לתוצאות מתוקננות לגיל, מין, מצב סוציואקונומי, מדד מסת הגוף, מצב עישון, שימוש באלכוהול, פעילות גופנית ותחלואה.

ACB עומס אנטיכולינרגי נמצא קשור לתוצאות שליליות בקרב אוכלוסיה בגיל העמידה עד לגיל המבוגר. האוכלוסיות שזוהו וגודל ההשפעה נבדלו בין סולמות המדידה. בחירה בסולם זה או אחר השפיעה על זיהוי אוכלוסיה ככזו הנדרשת להפחתה ב-ACB בניסויים קליניים או ניסויים בהתערבות.

מקור:

Hanlon P, Quinn TJ, Gallacher KI, Myint PK, Jani BD, Nicholl BI, Lowrie R, Soiza RL, Neal SR, Lee D, Mair FS. Assessing Risks of Polypharmacy Involving Medications With Anticholinergic Properties. Ann Fam Med. 2020 Mar;18(2):148-155. doi: 10.1370/afm.2501.

נושאים קשורים:  תרופות אנטיכולינרגיות.,  מבוגרים,  רפואת משפחה,  מחקרים
תגובות