כבד שומני לא אלכוהולי 25.11.2020

ניתוח בריאטרי מספק פתרון ארוך טווח לכבד שומני ומביא להפוגה בפיברוזיס

חוקרים סבורים כי כבד שומני עובר רזולוציה במרבית החולים לאחר ניתוח בריאטרי וניכרת הפחתה מתמשכת גם בחומרת הפיברוזיס

ידוע כי דרוש מחקר שיעריך את ההשפעות ארוכות הטווח של ביצוע ניתוח בריאטרי בחולים עם כבד שומני שאינו כתוצאה מצריכת אלכוהול (NASH - nonalcoholic steatohepatitis). החוקרים העריכו דגימות כבד עוקבות שנאספו במועד הביצוע של ניתוח בריאטרי לאחר שנה ולאחר חמששנים, על מנת לבחון את ההשפעות ארוכות הטווח של הניתוח בחולים עם NASH.

החוקרים ביצעו מחקר פרוספקטיבי שכלל 180 חולים עם השמנת יתר משמעותית ו-NASH מוכח בביופסיה, כפי שמוגדר לפי סולם היסטולוגי רלוונטי. כל החולים עברו ניתוח בריאטרי במרכז רפואי אחד בצרפת והחוקרים עקבו אחריהם במשך חמש שנים.

החוקרים אספו דגימות כבד של 125 מתוך 169 חולים (76%) כעבור שנה ושל 64 מתוך 94 חולים (68%) כעבור חמש שנים. הם הגדירו את התוצא העיקרי כהחלמה מ-NASH ללא החמרה בפיברוזיס, בחלוף חמש שנים. תוצאים משניים היו שיפור בדרגת הפיברוזיס (הפחתה בדרגה אחת או יותר) לאחר חמש שנים ונסיגה של הפיברוזיס וה-NASH כעבור שנה וכעבור חמש שנים.

החוקרים מצאו כי כעבור חמש שנים מביצוע הניתוח הבריאטרי, ל-84% מהחולים לא היתה עדות ל-NASH ולא נצפתה החמרה בפיברוזיס על סמך דגימות היסטולוגיות של הכבד (64 דגימות; רווח בר-סמך 95%, 73.1-92.2%).

זאת ועוד, נמצא כי הפיברוזיס השתפר, בהשוואה לתחילת המחקר, בדגימות של 70.2% מהחולים (רווח בר-סמך 95%: 56.6%-81.6%). הם דיווחו כי הפיברוזיס נעלם לחלוטין מהדגימות ב-56% מכלל החולים (רווח בר-סמך 95%: 42.4%-69.3%) ומ-45.5% מהדגימות של חולים עם פיברוזיס גבולית בתחילת המחקר.

כמו כן, נמצא כי NASH שלא חלף היה קשור לפיברוזיס שלא השתפר בדרגת החומרה ולירידה מעטה במשקל (ירידה במדד מסת הגוף של 6.3 עם סטיית תקן של 4.1 ק"ג/מ"ר בחולים עם NASH שלא חלף, לעומת ירידה של 13.4 עם סטיית תקן של 7.4 ק"ג/מ"ר בחולים עם רזולוציה של ה-NASH; P = 0.017).

לבסוף, נמצא כי רזולוציה של NASH נצפתה שנה לאחר הניתוח הבריאטרי בביופסיות של 84% מהחולים, ללא הישנות משמעותית גם כעבור חמש שנים (P = 0.17). בנוסף, דרגת הפיברוזיס התחילה להשתפר החל משנה לאחר הניתוח והמשיכה לרדת עד חלוף חמש שנים (P<0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי במעקב ארוך טווח אחר חולים עם NASH שעברו ניתוח בריאטרי, נצפתה רזולוציה של ה-NASH בדגימות כבד של 84% מהחולים, כעבור חמש שנים. הם סבורים גם כי הפחתה בדרגת הפיברוזיס מתחילה במהלך השנה הראשונה ונמשכת גם במהלך חמש שנים לאחר הניתוח.

מקור: 

Lassailly, G. et al. Gastroenterology 2020; 159(4); 1290-1301. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.06.006

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח בריאטרי,  כבד שומני לא מאלכוהול,  פיברוזיס
תגובות