נגיף הקורונה 01.12.2020

אפקטיביות של טיפולים שונים לוירוס הקורונה

סקירת ספרות: Lopinavir-ritonavir, remdesivir ו-tocilizumab עשויות להיות בעלות יתרונות בטיפול בוירוס הקורונה

מספר טיפולים עד כה נחקרו לטיפול בנגיף הקורונה. במחקר זה נערכה סקירה שיטתית ומטא-אנליזה כדי להעריך את היעילות של שיטות טיפול שונות אצל מטופלים הסובלים מוירוס הקורונה.

במחקר התבצעה סקירת ספרות עד ל-29 ביוני 2020 במאגרי המידע של ספריית PubMed, Google Scholar ו-Cochrane. מודל עם השפעה קבועה יושם כש-I² <50%, והתוצאות שולבו באמצעות מודל עם השפעה אקראית. יחס הסיכון (RR) או ההפרש הממוצע הסטנדרטי (SMD) יחד עם רווח סמך 95% (CI) שימשו לאיחוד התוצאות. הטרוגניות בין מחקרית נבדקה באמצעות ניתוחי השפעה ורגישות, והטיית הערכת הפרסום הוערכה באמצעות funnel plots. ניתוח סטטיסטי בוצע באמצעות R בגירסה 3.6.2.

50 מחקרים הוכנסו לסקירה, מתוכם 15 מחקרים in vitro ו-35 מחקרים קליניים, הכוללים 9,170 מטופלים הסובלים מוירוס הקורונה.

Lopinavir‐ritonavir נקשר באופן משמעותי לזמן ממוצע להתאוששות קלינית קצר יותר (SMD 0.32-; רווח בר-סמך 95%, 0.57- עד 0.06-).

remdesivir נקשר באופן משמעותי להתאוששות קלינית כוללת טובה יותר (RR 1.17; רווח בר-סמך 95%, 1.07-1.29). tocilizumab היה קשור לתמותה פחותה מכל הסיבות (RR 0.38; רווח בר-סמך 95%, 0.16-0.93). Hydroxychloroquine נקשר לזמן ארוך יותר להתאוששות קלינית ופחות החלמה קלינית כוללת. בנוסף, היתה ל-Hydroxychloroquine תמותה גבוהה יותר מכל הסיבות ותופעות לוואי מרובות יותר.

מטא-אנליזה זו מצאה כי למעט מחקרים in vitro, הטיפולים לא הראו תוצאות חיוביות כלליות במטופלים הסובלים מווירוס הקורונה.

Lopinavir-ritonavir, remdesivir ו-tocilizumab עשויים להיות בעלי יתרונות מסוימים, בעוד שמתן Hydroxychloroquine עלול לגרום לנזק במטופלים הסובלים מווירוס הקורונה. תוצאות מהניסויים הקליניים הגדולים הקרובים עשויים להבהיר עוד יותר את תפקידן של תרופות אלו.

מקור:

Misra S. Et al. (2020) European Journal of Clinical Investigation: 50(11) e13383

נושאים קשורים:  קורונה,  מטא-אנליזה,  לופינביר,  SARS-CoV2,  Lopinavir-Ritonavir,  Remdesivir,  מחקרים
תגובות