סרטן הערמונית 22.12.2020

איך מתייחסים רופאי משפחה בהולנד להמלצות לביצוע בדיקת PSA?

במחקר נבדקו העמדות והידע של רופאי משפחה בנוגע לקווים המנחים לביצוע בדיקות PSA

כיום יש הבדלים רבים בשימוש בקליניקה בבדיקות לזיהוי מוקדם של סרטן ערמונית, בעיקר בכלל הוויכוח המתמשך בנוגע ליתרונות של בדיקתPSA  Prostate-specific antigen. במחקר הנוכחי, החוקרים רצו לבחון את השיטות, העמדות, והידע של רופאי משפחה בנוגע לבדיקות PSA במסגרת רפואת המשפחה בהולנד, בייחוד בהתייחס להמלצות בנוגע לסרטן הערמונית.

החוקרים שלחו שאלונים ל-179 רופאי משפחה בצפון-מזרח הולנד, מתוכם 65 (36%) מילאו את השאלונים ושלחו אותם בחזרה.  בנוסף, ענו על הסקר גם 23 רופאי משפחה שנכחו ביום אמן את המדריך (100%). בנוסף למידע דמוגרפי ולמאפיינים הקשורים למקצוע, השאלון, שכלל 31 פריטים, כלל שאלות על עמדות, התנהלות קלינית, היענות להמלצות בנוגע לבדיקות סקר PSA וידע בנוגע להמלצות לזיהוי מוקדם של סרטן הערמונית. הניתוחים הסטטיסטיים היו רק ברמה התיאורית.

תוצאות המחקר הראו כי מרבית רופאי המשפחה (95%; n=82) הצהירו כי הם לפחות קראו את ההנחיות בהולנד, אך רק מחצית מהרופאים (50%; n=43) הצהירו כי הם גם מכירים את התוכן. בנוסף, כמעט מחצית מהרופאים (46%; n=39) הצהירו כי הם יתנו ייעוץ מפורט לפני הזמנת בדיקת PSA לגבר ללא תסמינים המבקש בדיקה. בסופו של דבר, המשתתפים דיווחו כי סקירה של סרטן הערמונית תפסה חשיבות פחותה בהשוואה לבדיקות סקר לסוגי סרטן אחרים.

החוקרים הסיקו כי הביצוע של בדיקות PSA במסגרת רפואת המשפחה באזור שנבדק בהולנד התאים באופן כללי לקווים המנחים אשר מגבילים את השימוש בבדיקות PSA. החוקרים סברו כי הצעד הבא צריך להיות בדיקה של ההשפעות של הגישות השונות לביצוע בדיקות PSA.

מקור: 

Kappen, S. et al. (2020) BMC Family Practice 21.

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  בדיקות סקר,  בדיקת PSA,  גילוי מוקדם,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות