סרטן הערמונית 31.12.2020

כיצד משפיעה הסרה חלקית של בלוטת הערמונית על מתן שתן ותפקוד הזיקפה?

במחקר נבדקה ההשערה שהסרה חלקית של הערמונית במקום הסרה מלאה עשויה להיות פתרון לצמצום פגיעות משניות כתוצאה מטיפול בסרטן הערמונית

כיום ידועות פגיעות משניות כתוצאה מטיפול בסרטן הערמונית. קיימת השערה שהסרה חלקית של הערמונית במקום הסרה מלאה עשויה להיות פתרון לצמצום פגיעות אלו. מחקר שפורסם ב-The journal of urology בדק  את השינויים בתפקוד הזיקפה וביכולת מתן שתן לאחר הסרה מלאה או חלקית של הערמונית.

במחקר נבדקו 346 חולים אשר עברו טיפול לסרטן הערמונית באמצעות high intensity ultrasound או cryotherapy בין השנים 2009 עד 2018. יכולת מתן שתן הוגדרה כשימוש או אי שימוש במגני תחתון לספיגת שתן. תפקוד הזיקפה הוגדר כיכולת מספיקה לבצע חדירה בעת מגע מיני.

רגרסיה לוגיסטית בוצעה בקבוצות שעברו הסרה חלקית במשתנים גיל, prostate specific antigen, international society of urological pathology grading, נפח ערמונית ושיטת טיפול.

הרגרסיה בוצעה על מנת להעריך את ההשפעה של הסרה חלקית על יכולת תפקוד הזקפה ויכולת מתן השתן שנבדקו אחרי שלושה חודשים ואחרי 12 חודשים. שאלונים למדידת המשתנים שנבדקו היו  international index of erectile  (IIEF-5) function ו-international prostate symptom score (I-PSS). שינויים בנתוני הבסיס בין הקבוצות הובאו בחשבון.

החוקרים ניתחו את המידע של 195 חולים אשר עברו הסרה חלקית ו-105 חולים שעברו הסרה מלאה של הערמונית אשר סוננו לאחר ההתאמה הראשונית. לא היה הבדל בנתוני הבסיס של המשתתפים.

בניתוח רב משתני התגלה שלהסרה חלקית היתה השפעה גדולה מאוד על יכולת הזיקפה לאחר שלושה חודשים (יחס סיכויים של 7.7) ולאחר 12 חודשים (יחס סיכויים של 3.9). התוצאה החציונית של שאלון IIEF-5 היתה 12-13 לאחר שלושה חודשים ולאחר 12 חודשים בקבוצת ההסרה החלקית בהתאמה.

בקבוצת ההסרה המלאה התוצאות היו 5 ו-9 לאחר שלושה חודשים ולאחר 12 חודשים בהתאמה. החוקרים גם מצאו שהסרה חלקית היתה הגורם היחידי מבין המשתנים שנבדקו שהשפיע על יכולת מתן שתן (יחס סיכויים של 0.7). כל הנתונים היו בעלי מובהקות סטטיסטית.

להסרה חלקית של בלוטת הערמונית במקום הסרה מלאה יש השפעה מכרעת על יכולת מתן שתן ויכולת תפקוד הזקפה בשימוש ב-high intensity ultrasound או cryotherapy.

מקור: 

Borges, R., Tourinho-Barbosa, R., Glina, S., Macek, P., Mombet, A., Sanchez-Salas, R., & Cathelineau, X. (2020). Impact of Focal Versus Whole Gland Ablation for Prostate Cancer on Sexual Function and Urinary Continence. Journal Of Urology, 205(1), 129-136. doi: 10.1097/ju.0000000000001327

נושאים קשורים:  זיקפה,  מתן שתן,  סרטן הערמונית,  בלוטת הערמונית,  מחקרים
תגובות