אי ספיקת כליות 03.01.2021

Sacubitril / valsartan בחולי אי ספיקת כליות

מחר זה הדגים יתרונות קרדיו-וסקולריים וכלייתיים משמעותיים ל-Sacubitril / valsartan בחולים עם אי ספיקת לב ו-CKD

Sacubitril / valsartan מומלץ למטופלים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת. עם זאת, המידע אודות ההשפעה של sacubitril / valsartan בחולים עם אי ספיקת לב ומחלת כליות כרונית (CKD) לעומת מעכבי מערכת אנגיוטנסין כלייתית (RAS) מוגבל. כדי להדגים עוד יותר את היתרונות של sacubitril / valsartan בחולים עם אי ספיקת לב ועם CKD, נערכה מטא-אנליזה זו של ניסויים מבוקרים אקראיים (RCT).

מטא אנליזה זו השתמשה במאגרי המידע Cochrane, PubMed, Web of Science ו-ClinicalTrials.gov וניתחה תוצאות של RCTs.י3,460 מטופלים עם אי ספיקת לב ו-CKD נכללו במטא-אנליזה זו. Sacubitril / valsartan הושווה ל-irbesartan, valsartan ו-enalapril. נמצא כי sacubitril / valsartan העלה באופן משמעותי את קצב הסינון הגלומרולרי המשוער (eGFR) [MD = 1.90, רווח בר סמך של 95% [95% CI] -  (0.30, 3.50),  P = 0.02]. עם זאת, טיפול ב-sacubitril / valsartan לא הדגים הבדל ביחס אלבומין / קריאטינין בשתן (UACR) [MD = -0.30, 95% CI (-1.38, 0.78),  P = 0.59] בהשוואה לקבוצת הביקורת. טיפול ב-Sacubitril / valsartan הדגים ירידה דרמטית בלחץ הדם הסיסטולי [MD = -4.39, 95% CI (-6.11, -2.68), P <0.001], בלחץ הדם הדיאסטולי [MD = -2.69, 95% CI (- 4.04, -1.35), P <0.001] ובערכי ה-N-terminal prohormone brain natriuretic peptide (NT-proBNP) [MD = -45.34, 95% CI (-46.63, -44.06), P <0.001]. לא היה הבדל מובהק בשכיחות תופעות הלוואי בין sacubitril / valsartan לבין קבוצת הביקורת.

בהשוואה למעכב ה- RAS, sacubitril / valsartan הגדיל באופן משמעותי את ערכי ה-eGFR והפחיתה את לחץ הדם וערכי ה-NT-proBNP, מה שמעיד על יתרונות קרדיו-וסקולריים וכלייתיים בחולים עם אי ספיקת לב ו-CKD.

מקור: 

Kang H et al. (2020) Eur J Pharmacol. 884:173444.

נושאים קשורים:  אי ספיקת כליות,  אי ספיקת לב,  אנטרסטו,  מחקרים