היפרכולסטרולמיה 06.01.2021

הטיפול בסטטינים בהיפרכולסטרולמיה והסיכון לדמנציה

מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין חשיפה לסטטינים לבין הסיכון לדמנציה בקרב אנשים עם היפרכולסטרולמיה

מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין חשיפה לסטטינים לבין הסיכון לדמנציה בקרב אנשים עם היפרכולסטרולמיה על ידי שימוש במידע מתוך מאגר המידע NHIS-HEALS בשנים 2002-2015.

המשתתפים במחקר חולקו לקבוצה של אלה שנחשפו לסטטינים ולקבוצה של אלה שלא נחשפו לסטטינים לפי MPR - Medication possession ratio.

ההגדרה של דמנציה היתה לפי קודים של אבחנת דמנציה כמו F00‐F03, G30, G31.1, G31.9 או G31.82. החוקרים השתמשו במודלי רגרסיה מסוג Cox proportional hazards לאחר התאמה שלבית לערפלנים במטרה לבחון את הקשר הפרוספקטיבי בין חשיפה לסטטינים והסיכון לדמנציה.

במהלך תקופת המעקב (חציון של 11.7 שנים), זוהו 711 מקרים של דמנציה שהיוו 11.5% מתוך כלל אוכלוסיית המחקר (בקבוצת החשיפה לסטטינים: 8.2%, בקבוצה ללא חשיפה לסטטינים: 12.9%).

בהשוואה לקבוצת שלא נחשפה לסטטינים, יחסי הסיכונים המותאמים המלאים (רווח בר סמך 95%) לדמנציה בקבוצת החשיפה לסטטינים היו 0.63 (0.43-0.91) ו-0.62 (0.50-0.78) בקרב גברים ונשים, בהתאמה.

תוצאות המחקר הראו גם כי בהשוואה לקבוצה שלא נחשפה לסטטינים, יחסי הסיכונים (רווח בר סמך 95%) למחלת אלצהיימר וכתוצאה מכך דמנציה, דמנציה וסקולרית וסוגי דמנציה אחרים בקבוצת המטופלים שנחשפה לסטטינים היו 0.54 (0.32-0.91), 2.45 (0.69-8.68) ו-0.59 (0.32-1.07), בהתאמה, בקרב גברים ו-0.53 (0.38-0.73), 1.29 (0.42-3.96) ו-0.70 (0.51-0.96), בהתאמה, בקרב נשים.

החוקרים הסיקו כי מטופלים עם היפרכולסטרולמיה שנחשפו לסטטינים היו בסיכון נמוך יותר לדמנציה ולדמנציה כתוצאה ממחלת אלצהיימר בשני המינים וכי קיים גם סיכון נמוך יותר לסוגים אחרים של דמנציה בקרב נשים, בהשוואה למטופלים שלא נחשפו לסטטינים.

מקור:

Lee, J.W. et al. (2020) Journal of Internal Medicine 288,6.

נושאים קשורים:  דמנציה,  היפרכולסטרולמיה,  סטטינים,  מחלת אלצהיימר,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות