סוכרת 18.01.2021

קשיחות CRM וירידה בקשיחות השריר החלק בכלי הדם בחולי סוכרת

במחקר נמצא כי השריר החלק בכלי הדם הכליליים הזעירים אצל חולי סוכרת סוג 2 היה נוקשה פחות ונצמד פחות לפיברונקטין, אך היה מסוגל לייצר כוח מוגבר

כלי דם כליליים זעירים (CRMs) אצל חולי סוכרת סוג 2 עברו היפרטרופיה פנימית הקשורה לקשיחות מופחתת וירידה בזרימת הדם הכלילי במודלים של עכברים וחזירים.

מאחר שקשיחות מופחתת לא נראית כקשורה לשינויים פונקציונאליים במטריצה החוץ-תאית, מחקר זה בחן את ההיפותזה לפיה ירידה בקשיחות CRM בסוכרת סוג 2 נגרמת כתוצאה מירידה בקשיחות השריר החלק בכלי הדם (VSMC), אשר משפיעה על עוצמת המתח המופק על ידי השריר החלק בכלי הדם.

החוקרים השתמשו במיקרוסקופ כוח אטומי (AFM) ובמיקרוסקופ כוח משיכה (TFM) על CRM של VSMCs.

תוצאות המחקר הראו שמודול האלסטיות הופחת בעכברים עם סוכרת סוג 2 וב-VSMCs אנושי. ה-VSMCs של העורקים הכליליים הזעירים בעכברים ובבני האדם עם סוכרת סוג 2 היו צמודים פחות לפיברונקטין בהשוואה לבריאים.

כמו כן נמדד בקרב חולי הסוכרת מתח גבוה יותר ב-VSMCs הכלילי. ניתוחים של תספיג חלבון הראו ש-VSMC כלילי של חולי סוכרת סוג 2 ביטא אינטגרין β1 בצורה מופחתת ואינטגרין β3 במידה מוגברת (1.00 ± 0.06 בקבוצת הביקורת לעומת 0.62 ± 0.14 בחולי סוכרת סוג 2, p<0.05 ו- 1.00 ± 0.49 בקבוצת הביקורת לעומת 3.39 ± 1.05 בחולי סוכרת סוג, p=0.062 בהתאמה).

מסקנת החוקרים היתה כי המידע שנאסף הראה שהשריר החלק בכלי הדם הכליליים הזעירים אצל חולי סוכרת סוג 2 היה נוקשה פחות ונצמד פחות לפיברונקטין, אך היה מסוגל לייצר כוח מוגבר, מה שמאמת ממצאים ממחקרים קודמים לפיהם ירידה בנוקשות תאית מגבירה את היכול של התאים לייצר כוח משיכה חזק יותר.

מקור:

McCallinhart P et. al (2020) American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology doi: 10.1152/ajpheart.00542.2019

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקרוסקופ כוח אטומי,  כלילי,  סוכרת,  קשיחות,  מיקרוסקופ כוח משיכה
תגובות