ברונכיאקטזיס 15.02.2021

תסמינים, החמרה ותגובה למניטול במטופלים עם ברונכיאקטזיות

החוקרים מצאו כי טיפול עם מניטול יכול להפחית את הסיכון להחמרה בקרב מטופלים עם ברונכיאקטזיות ותסמינים משמעותיים

ההנחיות לטיפול בברונכיאקטזיות מתייחסות לטיפול למניעת החמרה ולטיפול בתסמינים יומיומיים כמטרות נפרדות. החוקרים שיערו כי מטופלים עם תסמינים משמעותיים יותר יהיו בסיכון מוגבר להחמרות ועל כן הטיפול, שמטרתו להפחית את התסמינים היומיומיים, עשוי גם להפחית את ההחמרה בקרב מטופלים עם תסמינים משמעותיים.

המחקר הנוכחי הוא מחקר תצפית בעוקבה של 333 מטופלים ממזרח סקוטלנד (2012-2016). החוקרים הגדירו את התסמינים שנבדקו במחקר כמשתנים המשכיים או שסיווגו את המטופלים לפי עומס תסמינים גבוה, בינוני או נמוך (מעל 70, 40-70, ומתחת ל-40 לפי שיטת הניקוד George’s Respiratory Questionnaire).

ההשערה של החוקרים היתה כי הפחתה בהחמרה תהיה בולטת רק בקרב מטופלים עם תסמינים משמעותיים והם בדקו אותה על ידי אנליזת פוסט הוק של מחקר אקראי שבדק טיפול עם אבקת מניטול יבשה בשאיפה (N=461 מטופלים).

בעוקבת התצפית מצאו החוקרים כי התסמינים היומיומיים ניבאו באופן מובהק את ההחמרות בהמשך (יחס השיעור (RRי- rate ratio) 1.10; רווח בר סמך 95%: 1.03-1.17; P= 0.005). כמו כן, נמצא כי מטופלים עם ציון גבוה יותר בדירוג התסמינים היו עם שיעורי החמרה גבוהים יותר (RR 1.74; רווח בר סמך 95%: 1.12-2.72; P=0.01), במהלך תקופת של 12 חודשי מעקב, בהשוואה למטופלים עם מעט תסמינים.

בנוסף, החוקרים מצאו כי טיפול עם מניטול בשאיפה שיפר את הזמן עד להחמרה ראשונה (יחס סיכונים 0.56; רווח בר סמך 95%: 0.40-0.77; P< 0.001), וכי שיעור המטופלים שלא חוו החמרה בתקופה של 12 חודשי טיפול היה גבוה יותר בקבוצה שקיבלה מניטול (32.7% בהשוואה ל-14.6%; RR 2.84; רווח בר סמך 95%: 1.40-5.76; P=0.003), אך רק בקרב מטופלים עם תסמינים משמעותיים. בשונה מכך, לא נמצא יתרון בקרב מטופלים עם מעט תסמינים.

החוקרים הסיקו כי מטופלים עם תסמינים משמעותיים נמצאים בסיכון מוגבר להחמרה וכי רק בקבוצה זו של מטופלים נמצא יתרון לטיפול עם מניטול בשאיפה.

מקור:

Gao, Y-H. et al. (2020) AJRCCM 201, 12.

נושאים קשורים:  ברונכיאקטזיות,  החמרה,  תסמינים,  מניטול,  מחקרים
תגובות