סרטן הריאות 03.03.2021

האם שימוש בסטרואידים בשאיפה משפיע על הסיכון לסרטן ריאות?

עד כה נמצאו ממצאים לא עקביים על הקשר בין שימוש בסטרואידים בשאיפה (ICS) לבין הסיכון לסרטן ריאות. בסקירה זו אוגדו הנתונים הקיימים להערכת קשר זה

מחקרים עדכניים שחקרו את הקשר בין שימוש בסטרואידים בשאיפה (ICS) לבין הסיכון לסרטן ריאות העלו ממצאים לא עקביים. מטרת סקירה שיטתית ומטא-אנליזה זו היתה לאגד את הנתונים הקיימים להערכת קשר זה.

מטא אנליזה זו כללה סקירה שיטתית ב-MEDLINE (1946 עד יולי 2020), EMBASE (1974 עד יולי 2020) ובספריית Cochrane (יוני 2020) באמצעות Ovid ואיתרה מאמרים רלוונטיים החוקרים את הקשר בין השימוש ב-ICS לבין הסיכון לסרטן הריאות. ניתוח השפעות-אקראיות שימש להערכת הסיכון היחסי המאוגד (RR) עם רווח בר סמך של 95%. המחקר כלל עשרה מאמרים שכללו 234,920 חולים.

מממצאי המחקר עלה כי השימוש ב-ICS זוהה כגורם לירידה בסיכון לסרטן ריאות במחלת ריאות חסימתית כרונית (8 מחקרים, 1806 חולים; RR = 0.73, רווח בר סמך של 95%, 0.61-0.87, P <.01; I2 = 60.0%), באסטמה (1 מחקר, 41 438 חולים; RR = 0.44, רווח בר סמך של 95%, 0.34-0.57, P <.01) ובחולים משולבים (מחקר אחד, 46 225 חולים; RR = 0.79, רווח בר סמך של 95%, 0.69-0.90, P <.01).

ממצאי הסיכון המופחת לסרטן הריאות היו עקביים בכל ניתוחי תת הקבוצות למעט במעקב קצר טווח (≤5 שנים) (RR = 0.94, 95% CI: 0.81-1.07, P = .34).

מחקר זה העלה כי שימוש ב-ICS קשור לירידה בסיכון לסרטן ריאות. עם זאת, יש לפרש את הממצאים בזהירות כיוון שרוב המחקרים הוערכו כבעלי סיכון גבוה להטיית זמן אלמוות (risk of immortal time bias).

מקור:

Lin P. et al. (2021) Eur J Clin Invest. 51(2):e13434

נושאים קשורים:  מחקרים,  סטרואידים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  אסטמה
תגובות