וידאו 11.04.2021

היצמדות לטיפול אונקולוגי - תוצאות סקר רופאים

ד"ר דויד סריד, מנהל שירות לגידולי מערכת שתן ומין, איכילוב, יו"ר החוג לאורואונקולוגיה

בחסות בלתי תלויה של חברת אסטלס

נושאים קשורים:  וידאו,  ד"ר דויד סריד