קרדיולוגיה זעיר פולשנית 20.04.2021

האם ניווט דרך פילטרים בווריד הנבוב התחתון בפרוצדורות קרדיולוגיות הוא בטוח?

החוקרים ערכו סקירה שיטתית של הספרות הקיימת בנוגע להצלחת פרוצדורות קרדיולוגיות בגישה ורידית טרנס-פמורלית בנוכחות פילטר בווריד הנבוב התחתון

ניתוח קרדיולוגי זעיר פולשני. אילוסטרציה

ידוע כי גישה ורידית טרנס-פמורלית מהווה את אבן הפינה של פרוצדורות קרדיולוגיות זעיר פולשניות. על אף העובדה שנוכחות פילטרים בווריד הנבוב התחתון נחשבה עד כה להתוויית נגד יחסית לביצוע פרוצדורות כאלו, מספר נסיונות הצביעו על בטיחות.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית של הספרות הקיימת בנוגע להצלחה של פרוצדורות קרדיולוגיות בגישה ורידית טרנס-פמורלית בנוכחות פילטר בווריד הנבוב התחתון.

בסקירה שערכו החוקרים, שני סוקרים עצמאיים חיפשו במאגרי המידע PubMed, EMBASE, SCOPUS ו-Google Scholar, ממועד הקמתם ועד אוקטובר 2020. הסוקרים ביקשו לאתר מחקרים שדיווחו על התוצאים בחולים עם פילטר ב-IVCי(inferior vena cava) שעברו פרוצדורה קרדיולוגית פולשנית בגישה ורידית טרנס-פמורלית. החוקרים הגדירו את התוצא העיקרי של הצלחת הפרוצדורה בטווח הקצר ואספו מידע דמוגרפי, עדות לסיבוכים כתוצאה מהפרוצדורה, סוגי הפילטרים, גיל הפילטר ופרטים ספציפיים לגבי הפרוצדורה.

החוקרים איתרו תחילה 120 מחקרים, מתוכם שמונה נכללו באנליזה הסופית, כאשר בסך הכל היו 100 חולים שעברו 110 פרוצדורות.

החוקרים דיווחו כי הפילטר הנפוץ ביותר ב-IVC היה מסוג Greenfield Filter (36%), 60% מהחולים היו גברים והגיל הממוצע היה 67.8. הם מצאו כי ההיארעות הכוללת של הצלחת הפרוצדורה היתה 95.45% (רווח בר-סמך 95%: 89.54-98.1), ללא הטרוגניות (I2 = 0%, p = 1) וללא דיווחים על סיבוכים הקשורים לנוכחות הפילטר.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הסקירה השיטתית שביצעו מהווה את המחקר הגדול ביותר מסוגו שמדגים את הבטיחות והכדאיות של הגישה הוורידית הטרנס-פמורלית במגוון הליכים קרדיולוגיים פולשניים בנוכחות פילטר ב-IVC.

מקור:

Shah, K. et al. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2021; https://doi.org/10.1111/jce.15010

נושאים קשורים:  מחקרים,  גישה ורידית פמורלית,  פעולות קרדיולוגיות זעיר פולשניות,  מסנן בווריד הנבוב התחתון
תגובות