סרטן המעי הגס והחלחולת 01.06.2021

מה הערך הפרוגנוסטי של קשריות הלימפה בסרטן המעי הגס והחלחולת?

במאמר זה בחנו החוקרים את החשיבות והערך הפרוגנוסטי של קשריות לימפה נגועות בקרב חולי סרטן גרורתי של המעי הגס והחלחולת

מראה מיקרוסקופי של בלוטת לימפה (אילוסטרציה)
מראה מיקרוסקופי של בלוטת לימפה (אילוסטרציה)

כ-20% מהחולים בסרטן המעי הגס והחלחולת מאובחנים עם סרטן בשלב IV. בכתב העת World Journal of Surgical Oncology פורסם מחקר שנועד לבחון את התפקיד של קשריות הלימפה האזוריות (LN) בסרטן גרורתי של המעי הגס והחלחולת (mCRC) ביחס לתכונות קליניקו-פתולוגיות ותוצאים הישרדותיים.

במחקר השתתפו 1,147 מטופלים שאובחנו עם mCRC ועברו כריתה כירורגית של הגידול הראשוני. בסך הכל 167 חולים מוינו לקבוצת קשרית לימפה שלילית (LN-) ועוד 980 לקבוצת קשרית לימפה חיובית (LN+).

בקרב החולים מקבוצת LN+ התגלה שיעור גבוה באופן מובהק של גידולי T4 (p = 0.008), אדנוקרצינומה לא ממוינת (poorly differentiated adenocarcinoma, p <0.001), פלישת לימפו-וסקולרית (p <0.001) ופלישה פרי-נוירלית (p <0.001) ביחס לחולים מקבוצת LN-.

לחולי LN- היה שיעור גבוה יותר באופן משמעותי של גרורות ריאתיות (p <0.001), ולעומת זאת שיעור הזריעה הצפקית (p <0.001) ושיעור הגרורות בקשריות הסיסטמיות (p <0.001) היה גבוה משמעותית בקבוצת LN+.

ההישרדות הכוללת (OS) למשך 5 שנים בקבוצת LN+  הייתה נמוכה באופן מובהק מזו שבקבוצת LN- (23.2% בקבוצת LN- לעומת 18.1% בקבוצת LN+;י p= 0.040). בחולים שנותחו במטרה להביא לריפוי, לא נמצא שינוי מובהק בשיעור ההישרדות הכוללת לחמש שנים בין שתי הקבוצות (19.5% בקבוצת LN- לעומת 24.3% בקבוצת LN+י; p = 0.890).

לסיכום, חולי סרטן גרורתי של המעי הגס והחלחולת עם LN+ שעברו כריתה ראשונית של הגידול עשויים להתייצג עם תכונות פתולוגיות בסיכון-גבוה רבות יותר , ושיעור גבוה יותר של זריעה צפקית וגרורות בקשריות הסיסטמיות, אך עם שיעור נמוך יותר של גרורות ריאתיות ביחס לחולי LN-. לחולי LN+  היו תוצאים גרועים יותר לטווח הארוך בהשוואה לחולים עם LN-.
יחד עם זאת, בניתוח כריתה במטרה לרפא, לחולי LN + עשויים להיות תוצאים הישרדותיים הדומים לאלו של חולי LN-.

מקור:

Kuo, Ya-Ting et al. World Journal of Surgical Oncology. 2021 May 13;19(1):150.doi: 10.1186/s12957-021-02260-z.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן המעי הגס והחלחולת,  קשריות לימפה,  פרוגנוזה,  גרורות ריאתיות,  פיזור צפקי
תגובות