אי ספיקת לב 16.06.2021

האם לאירועים אמבולטוריים של החמרה ב-HFpEF יש חשיבות פרוגנוסטית?

מחקר שבחן את חשיבותם הפרוגנוסטית של אירועי החמרה באי ספיקת לב בקרב חולים הסובלים מ-HFpEF שטופלו אמבולטורית לא הצריכו אשפוז, מצא כי יש להם חשיבות דומה לזו של אירועים שהצריכו אשפוז

אירועים של החמרה באי ספיקת לב המנוהלים שלא במסגרת אשפוז הינם שכיחים וחשובים מבחינה פרוגנוסטית באי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת (HFrEF). לעומת זאת, המשמעות של אירועים מסוג זה במסגרת אמבולטורית באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFpEF) אינה ברורה.

בכתב העת JACC: Heart Failure פורסם מחקר שביקש להעריך את התדירות וההשלכות הפרוגנוסטיות של ביקורים דחופים עקב אי ספיקת לב עם מסוג HFpEF בניסוי קליני בקנה מידה עולמי.

במסגרת המחקר PARAGON-HFי(Prospective Comparison of ARNI with ARB Global Outcomes in HF with Preserved Ejection Fraction) הוקצו באופן אקראי 4,796 מטופלים עם HFpEFי(45% EF ≥) לטיפול בסאקוביטריל/ ולסרטן (sacubitril/ valsartan) לעומת ולסרטן. עם נקודת סיום עיקרית מורכבת, המורכבת מסך האשפוזים על רקע אי ספיקת לב ומתמותה על רקע קרדיווסקולרי. ביקורים אמבולטוריים דחופים עקב אי ספיקת לב בהם נדרש טיפול תוך ורידי במשתנים נאספו באופן פרוספקטיבי ונדונו על ידי ועדה מסומאת. החוקרים בחנו את השפעת הטיפול על סך מרכיבים מורחב וקבוע מראש שכללה מוות קרדיווסקולרי ואירועי החמרה של אי ספיקת לב (כולל אשפוזים וביקורים דחופים על רקע אי ספיקת לב) ואת ההשפעה של כל סוג של אירוע על רקע אי ספיקת לב על התמותה לאחריו.

מתוך 884 אירועי החמרה, 66 (7.5%) היו ביקורים דחופים עקב אי ספיקת לב. חולים שאירוע ההחמרה הראשון שלהם היה ביקור דחוף היום דומים מבחינת גיל, תחלואה נלווית, רמת NT-proBNP בסיסית, וציון Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure risk scores לחולים שהאירוע הראשון שלהם הביא לאשפוז (p> 0.05 עבור כל ההשוואות). ללא תלות במסגרת הטיפולית, לחולים עם אירוע ראשון של החמרה היו שיעורי תמותה עוקבת גבוהים יותר (19.2 לכל 100 שנות-מטופל; רווח בר-סמך [CI] 95%:י1.6.9 עד 21.8 לאשפוז, ו-10.1 לכל 100 שנות-מטופל; רווח בר-סמך 95%: 5.4 עד 18.7 לביקור דחוף) בהשוואה לאלה שלא חוו החמרה (4.0 לכל 100 שנות-מטופל; רווח בר-סמך 95%: 3.6 עד 4.4).

הכללה של סך הביקורים הדחופים בנקודת הסיום המורכבת של המחקר הייתה מוסיפה 95 אירועים לסך הכולל והייתה מקצרת את משך המחקר הדרוש לצבירה מספקת של אירועים. הוספת הביקורים הדחופים לנקודת הסיום המורכבת שנקבעה מראש הגבירה את יעילות הטיפול הנצפית של בסאקוביטריל/ ולסרטן בהשוואה לולסרטן בלבד (יחס שיעורים 0.86; רווח בר-סמך 95%: 0.75 עד 0.99; p = 0.040).

לסיכום, בדומה לאשפוזים, גם לאירועי החמרה באי ספיקת לב שטופלו במסגרת אמבולטורית יש חשיבות פרוגנוסטית ב-HFpEF. הכללת אירועים אלה בנקודת הסיום הראשונית המורכבת מדגישה את התועלת של בסאקוביטריל/ ולסרטן בהשוואה לולסרטן בלבד במחקר PARAGON-HF.

מקור: 

Vaduganathan, Muthiah et al. JACC: Heart Failure. 2021 May;9(5):374-382. doi: 10.1016/j.jchf.2021.01.014.

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  מקטע פליטה שמור,  פרוגנוזה,  החמרה,  אשפוז,  ולסרטן,  אנטרסטו,  מחקרים
תגובות