דיכאון 07.07.2021

הקשר בין דיכאון להגברת תהליכי דלקת

במחקר נמצא כי רמות CRP היו גבוהות בצורה משמעותית במטופלים עם דיכאון בהשוואה לקבוצת הביקורת

במסגרת מחקר זה נבחנו המנגנונים (גנטיקה, סביבה, אורח חיים, רפואי) אשר מובילים לדלקת אצל אנשים עם דיכאון מג׳ורי באמצעות בדיקות חלבון מגיב C(CRP), גנטיקה ונתונים פנוטיפיים מ-UK Biobank.

החוקרים ערכו מחקר מקרה ביקורת בו השתתפו 26,894 מטופלים עם היסטוריה של הפרעת דיכאון מג׳ורי ו-59,001 משתתפי קבוצת ביקורת אשר לא דיווחו על הפרעה נפשית או טיפול תרופתי נגד דיכאון.

החוקרים השתמשו במודלים סטטיסטיים על מנת לדחות השפעה של גיל, מין, גוף, מסת גוף (BMI) ועישון, וכן לבדוק האם מדרג הסיכון הפוליגני (PRS) לדיכאון מג׳ורי היה קשור ללוגריתם של רמת CRP. לאחר מציאת הקשר, החוקרים בדקו האם הוא נשאר מובהק לאחר התאמה לטראומה בגיל מוקדם, סטטוס סוציו-אקונומי ומצב בריאותי.

תוצאות המחקר הראו כי רמות CRP היו גבוהות בצורה משמעותית במטופלים אשר היו עם דיכאון בהשוואה לקבוצת הביקורת (2.4 מיליגרם/ליטר לעומת 2.1 מיליגרם/ליטר, בהתאמה). כמו כן, בקבוצת המקרים היו יותר משתתפים אשר נמדדו אצלם רמות CRP >3 מיליגרם/ליטר (רמות אשר הצביעו על דלקת) בהשוואה לקבוצת הביקורת (21.2% לעומת 16.8%, בהתאמה).

בנוסף, ה-PRS עבור דיכאון נמצא בקשר חיובי ומשמעותי עם לוגריתם רמות CRP, אך קשר זה הפסיק להיות מובהק לאחר שבוצעה התאמה למשתנים BMI ועישון. הקשר בין דיכאון ללוגריתם רמת CRP מוגבר נחלש משמעותית, אך נותר מובהק, לאחר התאמה לגורמים הקליניים והסוציואקונומיים הרלוונטיים שנבדקו.

החוקרים סיכמו כי על פי תוצאות המחקר, התרומה הגנטית להגברת תהליכי דלקת בדיכאון נבעה מהשפעת הרגלי אכילה ועישון ולא מנטייה מוקדמת גנטית אוטואימונית. כמו כן, הקשר בין דיכאון להגברת תהליכי דלקת אשר נמצא מובהק גם לאחר התאמת המשתנים הרלוונטיים הצביע על כך שקיימים משתנים מתערבים פסיכוסוציאליים וקליניים אשר טרם נמצאו, או לחלופין, שקיים קשר ביולוגי ליבתי בין דיכאון להאצת תהליכי דלקת.

מקור:

Maria C. Pitharouli  et. al (2021) DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20060947

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת,  חלבון מגיב C,  דיכאון
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות