לימפומה DLBCL 15.07.2021

אוטם שריר הלב במטופלים עם לימפומה מסוג DLBCL

חולי לימפומה DLBCL נמצאו בסיכון מוגבר לאוטם חריף בשריר הלב, במיוחד במהלך השנתיים הראשונות לאבחנתם

אוטם לבבי
אוטם לבבי. אילוסטרציה

התוצאים אצל חולי לימפומה מסוג diffuse large B-cell (בקיצורDLBCL) השתפרו מאז החל השימוש בפרוטוקול R-CHOP (שילוב של אימונו וכימותרפיה). ידוע כי קיימת עלייה בשכיחות אי ספיקה לבבית בעקבות הפרוטוקול הטיפולי המשולב הזה, אך היארעות ותוצאים של סיבוכים קרדיאליים אחרים, כמו אוטם שריר הלב, פחות מובנים.

החוקרים זיהו 3,548 מטופלים שוודים אשר חלו ב-DLBCL, טופלו והבריאו, ולצד קבוצת החולים כללו גם קבוצת ביקורת. החוקרים בדקו היארעות, מאפיינים ותוצאים של אוטמים חריפים בשריר הלב באמצעות רשומות ממוחשבות. שיעור מקרי אוטם שריר הלב הוערך באמצעות מודלים פרמטרים גמישים.

תוצאות המחקר הראו כי סך הכל, נצפתה עלייה של 33% בשיעור מקרי אוטם חריף בשריר הלב בקרב מטופלים עם DLCBL בהשוואה לאוכלוסיה הכללית (סיכון יחסי: 1.28, 95% רווח בר-סמך: 1.01-1.64).  השיעור המוגבר היה גבוה ביותר במהלך השנה הראשונה לאחר האבחנה, וקטן לאחר שנתיים.

גיל מבוגר, מין זכר ותחלואה נלווית היו גורמי הסיכון החזקים ביותר לאוטם חריף בשריר הלב. החוקרים לא מצאו הבדל במאפיינים של אוטם חריף בשריר הלב, טיפול תרופתי או שרידות לאחר 30 יום בין המטופלים לקבוצת הביקורת.

מסקנת החוקרים היתה שחולי DLBCL היו בסיכון מוגבר לאוטם חריף בשריר הלב, במיוחד במהלך השנתיים הראשונות לאבחנתם. על פי החוקרים, יש לשפר בשל כך את הניטור הקרדיאלי בהתאם לגיל ותחלואה נלווית.

מקור: 

Ekberg et. al (2021) Journal of Internal Medicine DOI: https://doi.org/10.1111/joim.13303

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוטם חריף בשריר הלב,  לימפומה,  כימותרפיה,  אימונותרפיה
תגובות