הודעות 01.08.2021

בחירות לחוג לרפואת כפר וספר

מועמדויות‏ יש‏ להגיש‏ בכתב ‏לוועדת‏ הבחירות‏ עד ‏ליום‏ 30.8.21

לכבוד חברי‏ איגוד‏ רופאי‏ המשפחה ‏בישראל,

ועד‏ האיגוד‏ החליט‏ על ‏קיום ‏בחירות‏ ליו"ר‏ החוג‏ לרפואת ‏כפר ‏וספר‏ ולוועד ‏החוג.‏ הבחירות הן‏ ליו"ר, ‏ול-4 חברי‏ ועד ‏החוג.

הבחירות‏ תערכנה‏ במסגרת ‏כנס‏ האיגוד ‏שיתקיים ‏בתאריך ‏21.10.13 במרכז‏ הקונגרסים‏ בחיפה.‏

חברי‏ ועדת‏ הבחירות ‏הם:‏ פרופ'‏ איה ‏בידרמן, ‏ד"ר‏ מיכל עובד ‏וד"ר‏ יגאל ‏הקסלמן.

בעלי‏ זכות ‏לבחור ‏ולהיבחר‏ הם: מומחים ברפואת המשפחה,‏ חברי הר"י שהסדירו את‏ תשלום ‏דמי‏ החבר‏ של‏הם‏ לאיגוד לשנים 2020-2021 עד ליום 13.9.2021. לאחר ‏תאריך ‏זה תיסגר ‏רשימת‏ בעלי ‏זכות‏ הבחירה.

מועמדויות‏ יש‏ להגיש‏ בכתב ‏לוועדת‏ הבחירות‏ עד ‏ליום‏ 30.8.21.
להצעת ‏המועמדות ‏יש‏ לצרף ‏"כרטיס ‏ביקור" ‏על ‏גבי ‏עמוד ‏אחד ‏(ניתן לצרף ‏תמונה). ‏נא ‏לציין ‏לאיזה ‏תפקיד‏ הוגשה ‏המועמדות (יו"ר,‏ חבר‏ וועד). ‏את ‏הצעת‏ המועמדות‏ יש‏ לשלוח‏ בדואר ‏אלקטרוני‏ לכתובת ‏הבאה:‏
[email protected]
נא ‏לציין‏ בכותרת‏ המייל ‏"‏הגשת ‏מועמדות לחוג ‏לרפואת ‏כפר".

ניתן‏ להתקשר‏ למשרדי‏ ההסתדרות‏ הרפואית,‏ מחלקת ‏שירות‏ לפרט ‏ולאיגודים‏ בטלפון 03-6100444 בימים ‏א'-ה' ‏בין ‏השעות ‏08:00-16:30 כדי ‏להסדיר ‏תשלום ‏דמי ‏חבר ‏בכרטיס ‏אשראי ‏ולוודא‏ שהנכם ‏בעלי‏ זכות‏ בחירה.‏ גם‏ גמלאים ‏מומחים, ‏חברי ‏הר"י ‏הינם ‏בעלי ‏זכות ‏בחירה. ‏רצוי‏ להתקשר ‏ולוודא‏ את‏ זכות‏ הבחירה ‏גם ‏כשאין‏ חובת‏ תשלום‏ דמי‏ חבר.

בכבוד ‏רב,
חברי‏ ועדת‏ הבחירות
פרופ'‏ איה ‏בידרמן
ד"ר‏ מיכל ‏עובד
ד"ר‏ יגאל ‏הקסלמן‏

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות