סוכרת סוג 1 09.08.2021

האם ניתן להפוך ולעכב הופעת סוכרת סוג 1 בעזרת טיפול אימוני?

במחקר שהתפרסם ב-The Lancet Diabetes and Endocrinology נמצא כי טיפול ממושך עם אימטיניב יכול למנוע החמרה בסוכרת סוג 1 במטופלים שאובחנו לאחרונה

בדיקת רמת סוכר לחולה סוכרת (צילום: אילוסטרציה)
בדיקת רמת סוכר לחולה סוכרת (צילום: אילוסטרציה)

סוכרת סוג 1 (Type 1 Diabetes - T1D) נובעת מהרס אוטואימוני של תאי β בלבלב. אימטיניב הינו מעכב טירוזין קינאז וייתכן כי הוא יכול להשפיע על מסלולים אימוניים ומטבוליים רלוונטיים בהתפתחות סוכרת סוג 1. במחקרים קדם-קליניים אימטיניב הראה יעילות בריפוי ומניעה של סוכרת. מטרת החוקרים היתה לבחון את יעילות ובטיחות הטיפול עם אימטיניב בשימור תפקוד תקין של תאי β במטופלים עם אבחון חדש של סוכרת סוג 1.

המחקר בוצע במסגרת מחקר פאזה 2 בשיטת מקרה-בקרת אינבו, אקראי, רב-מרכזי עם סמיות כפולה. למחקר גייסו נבדקים בוגרים מתשעה מרכזים בארצות הברית (n=8) ואוסטרליה (n=1) עם אבחון חדש (פחות מ-100 ימים) של סוכרת סוג 1 בגילאי 18-45 שנים עם נוכחות של לפחות נוגדן עצמי אחד המקושר לסוכרת, ורמות שיא של פפטיד C של 0.2 ננומול/ד"ל לפחות, לאחר גירוי בשיטת MMTT (Mixed Meal Tolerance Test).

הנבדקים הוקצו באופן אקראי (ביחס של 2:1) לקבל 400 מ"ג אימטיניב מזילאט (4 טבליות מצופות X 100 מ"ג ביום) או אינבו למשך 26 שבועות. הקצאת הטיפול נותר סמוי מפני הנבדקים והחוקרים, אך לא מהרוקחים בנקודות החלוקה. התוצא העיקרי שנבדק היה ההבדל בין קבוצות המחקר בשטח הממוצע שתחת העקומה (AUC mean) עבור תגובת פפטיד C בשעתיים הראשונות לאחר MMTT 12 חודשים לאחר תחילת המחקר. לצורך כך השתמשו במודל ANOVA מתוקנן לפי מין, גיל, ורמות פפטיד C בבסיס. כמו כן, בוצעה תצפית נוספת לאחר 24 חודשי מעקב. ניתוח ראשוני בוצע לפי intention-to-treat (ITT). מבדקי בטיחות בוצעו עבור כלל הנבדקים.

המטופלים עברו בדיקות סקר בעת גיוסם למחקר בין 12 לפברואר 2014 ועד 19 למאי 2016. 45 מטופלים הוקצו לקבל אימטיניב לעומת 22 שקיבלו אינבו. לאחר פרישה מהמחקר, נותרו 43 בקבוצת האימטיניב ו-21 בקבוצת מקרי הביקורת אשר השתתפו בניתוח ITT ראשוני לאחר 12 חודשי מעקב.

מחקר זה השיג את התוצא העיקרי: ההבדל לאחר תקנון בשונות הממוצעת עבור AUC של פפטיד C שעתיים לאחר MMTT בתום תקופת מעקב של 12 חודשים, בין קבוצת המחקר (אימטיניב) וקבוצת מקרי הביקורת (אינבו), עמד על 0.095 (רווח בר סמך של 90%, 0.003-0.191; p=0.048, במבחן חד צדדי). השפעה זו דעכה ולא נותרה לאחר תקופת מעקב של 24 חודשים.

במהלך 24 חודשי המעקב, 32 (71%) מהנבדקים שקיבלו טיפול עם אימטיניב סבלו מתופעות לוואי בדרגה 2 ומעלה, לעומת 13 (59%) בלבד בקבוצת מקרי הביקרות. תופעת הלוואי השכיחה ביותר (בדרגה 2 ומעלה), שלא תאמה בין הקבוצות, היו תופעות במערכת העיכול (6 [13%] מקבוצת ההתערבות ו-0 בקבוצת מקרי הביקורת שסבלו בעיקר מבחילות. בבדיקות מעבדה נצפו עוד תופעות לוואי עבור 10 (22%) מקבוצת ההתערבות ו-2 (9%) מקבוצת מקרי הביקורת.

לפי פרוטוקול המחקר, בשל תופעות הלוואי 17 (38%) מהנבדקים בקבוצת אימטיניב נזקקו לשינוי זמני במינון התרופה ועוד שישה (13%) נזקקו להפסיק את הטיפול לחלוטין. לעומת זאת, בקבוצת מקרי הביקורת חמישה (23%) נבדקים נזקקו לשינוי במינון, ואף אחד מהנבדקים לא הפסיק לחלוטין ליטול את הטיפול.

מסקנת החוקרים היתה כי טיפול במשך 26 שבועות עם אימטיניב שימר את תפקוד תאי ה-β בלבלב לתקופה של 12 חודשים במטופלים בוגרים עם אבחון חדש של סוכרת סוג 1. בעתיד יש לבחון מהו המינון והמשך האידיאליים לטיפול זה, האם טיפול זה יעיל ובטוח בילדים, האם רצוי לשלב טיפול זה עם טיפול משלים אחר, והאם יש פוטנציאל שטיפול זה יעכב את הופעת הסוכרת באוכלוסיית סיכון. יש להמשיך ולעקוב אחרי תופעות רעילות.

מקור:

Stephen E. Gitelman, et al. (2021). “Imatinib therapy for patients with recent-onset type 1 diabetes: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial”. The Lancet Diabetes and Endocrinology, August 2021. Vol 9, Issue 8, p. 502-514. doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00139-X

נושאים קשורים:  אימטיניב,  מעכב טירוזין קינאז,  סוכרת סוג 1,  תופעות לוואי,  תאי בטא בלבלב,  מחקרים
תגובות