תזונת פגים 25.08.2021

העשרת תזונה לפגים בפורמולה - האם זה כדאי?

האם העשרת תזונה בעזרת פורמולה נחותה מחומרי העשרה תעשייתיים לחלב אם שאוב ומבחינת שיעורי אי-סבילות להזנה? הנה התוצאות

שאיבת חלב אם. אילוסטרציה

העשרה של חלב אם שאוב (Expressed Breast Milk - EBM) עם חומרים תעשייתיים להעשרת חלב אם (Human Milk Fortifiers-HMF) מעלה בטווח הקצר את המשקל והאורך של פגים שנולדו במשקל נמוך מאוד (Very Low Birth Weight-VLBW). עם זאת, העלות הגבוהה והעלייה בסיכון לאי-סבילות להזנה מגבילים את השימוש במוצרים אלה. ייתכן כי העשרה בפורמולה לפגים (Preterm Formula Powder Fortification - PTF) עדיפה עבור פגים במתאר של מחסור באמצעים.

מטרת המחקר היתה להדגים כי העשרה של EBM עם PTF יעילה לא פחות מאשר העשרה באמצאות HMF, מבחינת מדדים קצרי טווח של עלייה במשקל בפגים שנולדו VLBM.

המחקר בוצע בשיטת אי-נחיתות עם תווית פתוחה והקצאה אקראית בפגייה דרגה 3 בהודו בין התאריכים דצמבר 2017 ליוני 2019. למחקר גויסו פגים (מוגדר כיילודים נולדו לפני שבוע 34 של ההריון) שנולדו VLBW אשר מקבלים הזנה של 100 מ"ל/ק"ג/יום לפחות ומתוכו לפחות 75% הינו EBM. החשיפות שנבדקו היו PTF או HMF, כאשר ב-PTF הפגים קיבלו סידן, זרחן, ברזל, ויטמין D ומולטי-ויטמינים וב-HMF הם קיבלו ויטמין D בלבד, על מנת למלא את הצריכה המומלצת עבורם.

התוצא בעיקרי שנבדק היה עלייה במשקל עד שחרור מאשפוז או גיל 40 שבועות הריון, המוקדם מביניהם. הפער שנבקע למדידת אי נחיתות היה 2 ג'/ק"ג/יום. התוצאים השניוניים כללו תחלואה כגון necrotizing enterocolitis (NEC), אי-סבילות להזנה, והגבלת גדילה חוץ-רחמית (מוגדר כתינוקות מתחת לאחוזון 10 לפי טבלת Fenton בגיל שבוע 40 להריון).

למחקר גויסו 123 יילודים אשר הוקצו אקראית לקבל העשרה תזונתי; 60 נכללו בקבוצת PTF ו-63 בקבוצת HMF. גיל ההריון הממוצע (30.5 לעומת 29.9 שבועות) ומשקל לידה (1,161 לעומת 1,119 גר') היו דומים בין הקבוצות. תוצאות המחקר הדגימו כי העליה הממוצעת במשקל בין קבוצות המחקר היתה דומה (15.7±3.9 לעומת 16.3±4 ג'/ק"ג/יום; הבדל ממוצע של 0.5- ג'/ק"ג/יום; רווח בר-סמך של 95%, 1.9- עד 0.7). הגבול התחתון של רווח בר-הסמך לא עבר את גבול אי-הנחיתות.

שיעור היארעות אי-סבילות להזנה היה נמוך בקבוצת PTF (1.4 לעומת 6.8 לכל 1000 ימי-מטופל; יחס שיעורי היארעות של 0.19; רווח בר-סמך של 95%, 0.04-0.95). כמו כן, פחות יילודים היו זקוקים להפסקת העשרה של 24 שעות ויותר (5% לעומת 22%; יחס סיכונים של 0.22; רווח בר-סמך של 95%, 0.07-0.75). שיעור היארעות של NEC בדרגה 2 ומעלה (0 לעומת 5%) והגבלת גדילה חוץ-רחמית (73% לעומת 81%) היו דומים בין הקבוצות.

מסקנת החוקרים היתה כי העשרת הזנה עם PTF איננה נחותה מעשרה עם HMF בפגים. כיוון שהודגמה ירידה בשיעורי אי-סבילות להזנה והעלות הנמוכה, PTF עשוי להיות פתרון טוב יותר להעשרה תזונתית של פגים, בייחוד במציאות של משאבים מוגבלים.

מקור:

Chinnappan A, et al. (2021) “Fortification of Breast Milk With Preterm Formula Powder vs Human Milk Fortifier in Preterm Neonates: A Randomized Noninferiority Trial”. JAMA Pediatrics, August 2021. Vol. 175, Issue 8, p. 790–796. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0678

נושאים קשורים:  פגים,  העשרה תזונתית,  הנקה,  מחקרים,  פורמולה
תגובות