עדכונים באטופיק דרמטיטיס בחסות חברת סאנופי 30.08.2021

טיפול ב-Dupixent (Dupilumab): דרך נוחה ובטוחה לטיפול באטופיק דרמטיטיס

טיפול ב-Dupixent (Dupilumab) במתבגרים עם אטופיק דרמטיטיס בינונית עד קשה אינו מצריך ניטור שגרתי של בדיקות דם

טיפול ב-Dupixentי(Dupilumab)  במתבגרים הסובלים מאטופיק דרמטיטיס אינו מלווה בשינויים בעלי משמעות קלינית בבדיקות מעבדה - כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת American Journal of Clinical Dermatology. הממצאים מעידים כי אין צורך בניטור מעבדתי אחר חולים המטופלים בתרופה.

מרבית התכשירים המשמשים לטיפול סיסטמי בחולים הסובלים מאטופיק דרמטיטיס כרוכים בדיכוי חיסוני ודורשים בדיקות דם באופן שגרתי, לטובת ניטור רעילות הטיפול. ממצאי המחקר עולים בקנה אחד עם תוצאות מחקר קודם שבחן את ההשפעה של הטיפול התרופתי על בדיקות מעבדה במבוגרים. במחקר זה טיפול ב-Dupixent  לא לווה בשינויים בעלי משמעות קלינית בבדיקות דם או שתן - ממצאים אשר תמכו באישור הטיפול ב-Dupixent ללא דרישה למעקב מעבדתי שגרתי.

מחקר LIBERTY AD ADOL הינו מחקר מונותרפיה בפאזה 3, אקראי, כפול-סמיות, בעל זרוע פלסבו, במהלכו ביצעו החוקרים בדיקות מעבדה שעקבו אחר שינויים בעקבות טיפול ב-Dupixent  בקרב מתבגרים בגילאי 12 עד 18 שנים, הסובלים מאטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית עד חמורה. המשתתפים חולקו באקראי לאחת משלוש זרועות: (1) טיפול ב-Dupixent  בזריקה תת-עורית מדי שבועיים, במינון של 200 או 300 מ"ג (מינון לפי משקל - נמוך או גבוה מ-60 ק"ג, בהתאמה); (2) טיפול ב-Dupixent במינון 300 מ"ג אחת לארבעה שבועות (ללא תלות במשקל); (3) טיפול בפלסבו במשך 16 שבועות.

מדגם המחקר כלל 250 חולים אשר קיבלו את הטיפול. לאורך כל תקופת המחקר נמנעו משתתפיו מטיפול מקומי בסטרואידים או במעכבי קלצינאורין, כמו גם מנטילת תרופות סיסטמיות לטיפול באטופיק דרמטיטיס. 240 חולים (95.6%) השלימו את המחקר. בקרב עשרה חולים תועדו בבדיקות המעבדה ממצאים אשר הוגדרו כאירועים חריגים על רקע הטיפול. אירועים אלו לא הובילו להפסקת הטיפול או לפרישה מהמחקר.

שיעור הממצאים החריגים בבדיקות מעבדה על רקע הטיפול עמד על 2.4% בזרוע הטיפול ב-Dupixent  במינון 200/300 מ"ג כל שבועיים; 4.8% במטופלים ב-Dupixent  במינון 300 מ"ג כל ארבעה שבועות; ו-4.7% בזרוע הפלסבו.

ספירת האאזנופילים הממוצעת הייתה מוגברת בתחילת המחקר בשלוש הזרועות. בשתי קבוצות הטיפול ב- Dupixent  , אך לא בזרוע הפלסבו, תועדה עלייה קלה וזמנית בספירת האאזנופילים הממוצעת, אשר שבה קרוב לערכי הבסיס עד תום המחקר. לא תוארו השלכות בעלות חשיבות קלינית לשינוי מעבדתי זה. העלייה הזמנית הנ"ל בממוצע ספירת האאזנופילים, ללא שינוי בחציון, מעידה ככל הנראה על שינוי בספירת התאים בחלק קטן מהחולים.

החוקרים מסבירים כי לעתים קרובות מופיעה אאזוניפיליה בדם וברקמה אצל חולי אטופיק דרמטיטיס וכי קיים קשר בין דרגת האאזנופיליה ובין חומרת המחלה. השינוי ברמות האאזונופילים עולה בקנה אחד עם ההשערה לפיה Dupixent חוסם נדידת אאזוניפילים לרקמה, אך לא פועל במנגנון דיכוי ייצור אאזונופילים או יציאה ממח העצם. התוצאה הינה עליה זמנית בספירת האאוזנופילים בדם, ממצא התואם למחקרים קודמים להערכת הטיפול ב-Dupixent כנגד אטופיק דרמטיטיס, אסתמה וסינוסיטיס כרונית עם פוליפים באף. במחקרים אלו, במרבית המקרים של אאזונופיליה לא היו לממצא זה השלכות קליניות ושינויים אלו לא הובילו להפרעה בטיפול או להפסקתו.

עוד עולה מהנתונים כי הריכוז הממוצע של לקטט דהידרוגנז (LDH, מרקר של נזק לרקמות שנמצא באסוציאציה לחומרת המחלה, ה"ע) לכיוון הגבול העליון של הטווח התקין בתחילת המחקר וירד עם הטיפול, עם עדות לירידה גדולה יותר בקרב מטופלים ב-Dupixent בהשוואה לאלו בזרוע הפלסבו. בדומה לדיווחים במחקר שנעשה במבוגרים, טיפול ב-Dupixent לווה במגמת ירידה בספירת טסיות ונויטרופילים. עם זאת, ערכי החציון בכל קבוצת טיפול היו בטווח התקין מתחילת המחקר ועד תום 16 שבועות המחקר. לא תועדו שינויים משמעותיים במדדים מעבדתיים אחרים וכל הממצאים החריגים בבדיקות המעבדה היו חסרי חשיבות קלינית.

ממחקר זה עולה כי בעוד שטיפול בתרופות לדיכוי חיסוני מחייב בדיקות דם בתחילת הטיפול ולאורך המעקב, על כל המשתמע מכך מבחינת הגדלת עלויות הטיפול והנטל על החולים, הטיפול ב-Dupixent במתבגרים, כמו במבוגרים, אינו מלווה בשינויים מעבדתיים בעלי חשיבות קלינית ולכן אין דרישה למעקב אחר בדיקות הדם במהלך הטיפול. יתר על כן, ממצאים חריגים בבדיקות מעבדה תחת טיפול ב-Dupixent לא הובילו להפסקת הטיפול או לפרישה מהמחקר. נתוני עולם אמיתי, כולל נתונים ארוכי טווח, צפויים לספק מידע חשוב נוסף בנושא.

מקור:

Siegfried EC, Bieber T, Simpson EL, et al. Effect of Dupilumab on Laboratory Parameters in Adolescents with Atopic Dermatitis: Results from a Randomized, Placebo-Controlled, Phase 3 Clinical Trial. Am J Clin Dermatol. 2021 Mar;22(2):243-255. doi: 10.1007/s40257-020-00583-3.

דופיקסנט 200 מ"ג / דופיקסנט 300 מ"ג
יש לעיין בעלון לרופא המעודכן כפי שאושר/עודכן בהתאם להוראות משה"ב.
 

 

נושאים קשורים:  עדכונים באטופיק דרמטיטיס בחסות חברת סאנופי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך