אסתמה 09.11.2021

הקשר בין אסתמה לבין טמפרטורה של חדרי לימוד בבתי ספר

חוקרים מצאו קשר בין טמפרטורה של חדרי לימוד לצריכת שירותי בריאות הקשורים לאסתמה

בבתי ספר ישנן תשתיות ישנות אשר יכולות לחשוף תלמידים לטמפרטורות קיצוניות. בעבר נמצא קשר בין טמפרטורות חיצוניות קיצוניות לבין שימוש בשירותי בריאות הקשורים לאסתמה. מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר שבין הטמפרטורה שבחדרי הלימוד לביקורים אצל גורם רפואי מסיבה הקשורה לאסתמה. את המחקר ביצעו החוקרים בבית ספר עירוני שבו קיימות מערכות קירור וחימום ישנות.

במחקר נכללו משתתפים אשר הוגדרו כתלמידים מגיל גן ועד כיתה ח' אשר קיבלו טיפול רפואי במרכז בריאות בית ספרי (647 משתתפים) או אצל אחות בית ספר (1,244). המחקר נערך בשני בתי ספר ציבוריים סמוכים בין השנים 2016 ו-2018. את ההסתברות להתרחשות ביקור במרכז הבריאות או אצל אחות ביה"ס, בשל סיבה הקשורה לאסתמה, ביטאו החוקרים כפונקציה של חשיפה לטמפורטורה בתוך מבנה באמצעות Generalized estimating equations. את התקנון ביצעו החוקרים לפי שכבת גיל, מין, טמפרטורה חיצונית, מספר הימים בסיכון לביקור הקשורים לאסתמה, ביקורים ללא קשר לאסתמה והאפקט הקבוע לאחר חודש ושנה.

תוצאות המחקר הדגימו כי הטמפרטורות בחדרי הלימוד היו בטווח שבין 48.0-100.6 פרנהייט. עוד נמצא כי רמות טמפרטורות פנים גבוהות יותר מערך בסיס של F-76-70 היו קשורות לשיעורים גבוהים יותר של ביקורים הקשורים לאסתמה במרכז בריאות בית ספרי או אצל אחות בית הספר באותו יום יש החשיפה. אומדנים מהמודל מדגימים כי עלייה של 10 מעלות בטמפרטורה התוך מבנית, מעבר לערך הבסיס של 75 פרנהייט, קשורה לעלייה של 53% בשיעור הביקורים במרכז בריאות בית ספרי.

במחקר אשר בדק את הקשר שבין טמפרטורה בחדרי לימוד לביקורים רפואיים הקשורים לאסתמה, נמצא כי ייתכן וטמפרטורה גבוהה קשורה לשימוש יתר בשירותים רפואיים הקשורים לאסתמה. עוד מצאו החוקרים כי תלמידים עם רקע של הכנסה נמוכה, וכן תלמידים ממוצא אתני של בני מיעוטים, הציגו שיעורי אסתמה הגבוהים מיתר התלמידים. בנוסף נמצא כי אותם תלמידים נמצאים בסיכון יחסי ללמוד בבית ספר עם תשתיות לקויות. מחקר מציע כי יש לחקור את הפוטנציאל הגלום בהשקעה בתשתיות בתי ספר על מנת לשפר את בריאות התלמידים ולחסוך כספים על הוצאות בריאות.

מקור: 

Plott C. et al. Academic Pediatrics (2021). https://doi.org/10.1016/j.acap.2021.07.027

נושאים קשורים:  אסתמה,  חשיפה סביבתית,  טמפרטורה,  בתי ספר,  מחקרים
תגובות