טיפול ביתי 15.12.2021

הערכת שינויים במרשמי תרופות לפני ואחרי מעבר לטיפול ביתי

המחקר בחן את השינויים במורכבות משטר הטיפול ואת פוטנציאל מרשם התרופות הלא נכונות של רופאי משפחה לפני ואחרי המעבר לטיפול ביתי של מטופליהם

רופא רושם מרשם (אילוסטרציה)
מרשמי תרופות (אילוסטרציה)

מרבית המטופלים אשר מקבלים טיפול ביתי חולים במספר מחלות מקבילות ויש נטייה לרשום להם תרופות מרובות מה שמוביל למשטר נטילה מורכב. רופאי משפחה (FPs) אחראים על המרשמים של המטופלים לאחר שהם עוברים לטיפול ביתי. במחקר זה ביקשו החוקרים לבחון את השינויים במורכבות משטר הטיפול התרופתי ואת פוטנציאל מרשם התרופות הלא נכונות (PIMs) אשר התבצעו על ידי רופאי משפחה לפני ואחרי המעבר לטיפול ביתי.

החוקרים ביצעו מחקר קוהורטה רטרוספקטיבי בשש מרפאות לטיפול ביתי ביפן. נתונים ממטופלים בגילאי 65 ומעלה אשר נוטלים טיפול תרופתי כלשהו והתחילו טיפול ביתי בין 2018 ל2019 נאספו באמצעות רישומים אלקטרוניים של תיקים רפואיים. החוקרים העריכו את המשטר הטיפולי באמצעות המדרג היפני MRCI-J והנוכחות של PIMs הוערכה לפני ושלושה חודשים אחרי המעבר לטיפול ביתי.

במחקר נכללו 169 מטופלים בגיל ממוצע של 84 שנים. תוצאות המחקר הראו כי דירוגי MRCI-J ואחוז ה-PIMs נשארו ללא שינוי לפני ושלושה חודשים אחרי תחילת הטיפול הביתי. יחד עם זאת, דירוג MRCI-J הופחת משמעותית בקרב מטופלים שהיו עם ריבוי תרופות, אך התגבר משמעותית בקרב המטופלים שהיו ללא ריבוי תרופות.

בניתוח סטטיסטי החוקרים מצאו כי מספר גדול יותר של תרופות לפני התחלת טיפול ביתי היה קשור לדירוג MRCI-J בירידה, אך ביקורים של רוקחים בבית המטופלים לא היו קשורים לשינויים בדירוג MRCI-J.

החוקרים סיכמו כי ממצאי המחקר הצביעו על כך שרופאי משפחה בטיפול ביתי מנסים להתאים מרשמים על ידי הפשטת משטר הטיפול התרופתי של מטופלים עם ריבוי תרופות וכן באמצעות הוספת טיפול תסמיני למטופלים ללא ריבוי תרופות.

מקור:

Shoichi Masumoto et. al (2021) Journal of General and Family Medicine DOI: https://doi.org/10.1002/jgf2.506

נושאים קשורים:  מחקרים,  יפן,  טיפול ביתי,  ריבוי תרופות,  מורכבות טיפול
תגובות