סוכרת סוג 1 26.12.2021

ההשלכות התעסוקתיות על הורים שילדם אובחן עם סוכרת סוג 1

במחקר נמצא כי משפחות של ילדים שאובחנו עם סוכרת סוג 1 סובלים פגיעה כלכלית משמעותית בשנה שלאחר האבחון

ילד חולה סוכרת. אילוסטרציה

מטרת המחקר היתה לבחון את ההשלכות התעסוקתיות והכלכליות על הורים שילדם אובחן לאחרונה עם סוכרת סוג 1 (Type 1 Diabetes Mellitus- T1DM). החוקרים חילקו שאלוני הערכה למצבם הכלכלי והתעסוקתי של ההורים, בעת האבחון ובשנה שלאחר אבחון הילד עם סוכרת סוג 1. הילדים היו בגילאי 14 שנים ומטה בעת האבחון, עם משך מחלה של 12 חודשים לפחות. הנבדקים גוייסו מתשעה מרכזי סוכרת לילדים בגרמניה.

במחקר נכלל מידע על אודות 1,144 נבדקים (גיל ממוצע של 6.7±3.6 שנים בעת האבחון, 46.5% נקבות) ומשפחותיהם. תוצאות המחקר הדגימו כי מצבן התעסוקתי של האמהות, כפי שהשתקף ממספר שעות העבודה, פחת באופן משמעותי בשנה הראשונה לאחר אבחון הילד עם סוכרת סוג 1 (p<0.001). נמצא כי 15.1% מהאמהות הפסיקו לעבוד ו-11.5% הפחיתו בשעות העבודה שלהן. אמהות לילדי גן שאובחנו הושפעו במידה הרבה ביותר.

לעומת זאת, מצב התעסוקה של האבות כמעט ולא הושפע מהאבחון (p=0.75). כמחצית (46.4%) מהמשפחות דיווחו על פגיעה כלכלית במידה בינונית עד קשה.

בהשוואה למחקר קודם משנת 2003, ההשפעה השלילית המובהקת על מצבן התעסוקתי והכלכלי של אמהות והמעמסה הכלכלית על משפחתו של הילד שאובחן עם סוכרת, נותרה ללא שינוי גם בשנת 2018 (p=0.59 ו-p=0.31, בהתאמה).

מסקנת החוקרים היתה כי אמהות לילדים צעירים שאובחנו לאחרונה עם סוכרת סובלות מפגיעה משמעותית במצבן התעסוקתי והכלכלי. חוסר שוויון זה עלול להביא להשלכות שליליות ארוכות טווח על מצבן הנפשי ועל מצבן הכלכלי בעתיד.

מתוך מחקר זה משתקף הצורך הבהול לנקיטת פעולות להפחתת המעמסה הכלכלית על משפחות אלו ולספק להם תמיכה מקצועית, סוציאלית ורגולטורית ובייחוד עבור האמהות לילדים צעירים עם סוכרת.

מקור:

Andrea Dehn-Hindenberg, et al. (2021) “Long-term Occupational Consequences for Families of Children With Type 1 Diabetes: The Mothers Take the Burden.” Diabetes Care, December 2021. Vol. 44, Issue 12, p. 2656-2663. doi.org/10.2337/dc21-0740

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 1,  פגיעה כלכלית ותעסוקתית,  מעמסה כלכלית,  אי שיוויון
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות