ADHD 03.01.2022

האם אמפטמינים קשורים לתופעות לוואי קרדיווסקולריות במבוגרים?

במחקר הוערכו הסיכויים לאירוע קרדיווסקולרי אצל מטופלים עם ADHD אשר נחשפו לטיפול עם אמפטמינים בהשוואה לכאלה אשר לא נחשפו לטיפול זה. הנה התוצאות

אמפטמינים. אילוסטרציה

אמפטמינים במרשם הם הטיפול התרופתי השכיח ביותר בהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (ADHD) והשימוש בהם בקרב האוכלוסיה המבוגרת מתגבר. מטרת המחקר היתה לבחון את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים שליליים בקרב אנשים מעל גיל 65.

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי עם קבוצת ביקורת אשר כלל מטופלים מהמאגר TriNetXעל מנת להעריך את הסיכויים לאירוע קרדיווסקולרי אצל מטופלים עם ADHD אשר נחשפו לטיפול עם אמפטמינים בהשוואה לכאלה אשר לא נחשפו לטיפול זה. במהלך תקופת האינדקס בין 2018 ל-2020, 13,233 מבוגרים מעל גיל 65 התאימו לקריטריוני ההכללה.

תוצאות המחקר הראו כי הקוהורטה אשר נחשפה לאמפטמינים סבלה מלחץ דם מוגבר ועלייה בסיכוי לאירועים קרדיווסקולריים (יחס הסיכויים, 6.16; הבדל אבסולוטי בסיכון = 3.31%) בהשוואה לקבוצת הביקורת.

החוקרים סיכמו כי אמפטמינים נחשבים בהתאם לממצאים כתרופה בטוחה עבור קוהורטות של גילאים צעירים יותר. יחד עם זאת, נתוני הבטיחות הללו לא בהכרח תקפים כאשר מדובר באוכלוסיות מבוגרות יותר.

מקור:

James R. Latronica  et. al (2021) JABFM DOI: https://doi.org/10.3122/jabfm.2021.06.210228

נושאים קשורים:  אמפטמינים,  הפרעת קשב וריכוז,  אירוע קרדיווסקולרי,  מחקרים
תגובות