הודעות 10.01.2022

קול קורא להענקת מענקי מחקר מטעם החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון לשנת 2022

בשנת 2022 יוענק לפחות מענק מחקר אחד, בגובה של עד 5,000 ש"ח. המועד האחרון להגשת הצעות המחקר הוא יום ה' 3.2.2022

גם השנה, החליט ועד החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון על הענקת מלגות מחקר מטעם החברה לחוקרים חברי החברה. המענקים הינם מענקים תחרותיים ומוענקים אחת לשנה ע"י החברה במסגרת הכנס המדעי השנתי.

בשנת 2022 יוענק לפחות מענק מחקר אחד, בגובה של עד 5,000 ש"ח (כולל תקורה עד לגובה של 10% ומיסוי). גם השנה יוענק מענק מחקר בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ע.ר.

ההודעה על הזכיות תפורסם בכנס החברה שיתקיים בתאריך 17.2.2022.

המועד האחרון להגשת הצעות המחקר הוא יום ה' 3.2.2022.

את הצעת המחקר יש להגיש באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected] לפי המפורט בנספח. על החוקר לוודא שהצעת המחקר התקבלה.

את התקנון המלא והמחייב להענקת מענקי המחקר מטעם החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון, כפי שאושר ע"י ועד החברה, ניתן למצוא באתר החברה.

להנחיות ונספח, לחץ/י כאן

בברכה,

ד"ר יוסי עזורי

הועדה המדעית

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות