כנס טיפול פליאטיבי בילדים

תאריך פרסום הארוע: 01.10.2017, 18:11
מיקום: מרכז רפואי שערי צדק
מועד התחלה: 16 בנובמבר 2017, 08:45
מועד סיום: 16 בנובמבר 2017, 16:00