לחיות עם וליד מחלת הנטינגטון

תאריך פרסום הארוע: 15.05.2018, 11:13
מיקום: בניין הלב, המרכז הרפואי תל אביב
מועד התחלה: 16 באוקטובר 2018, 15:30
מועד סיום: 16 באוקטובר 2018, 18:00