המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל יח' אנדואורולוגיה

תאריך פרסום המודעה: 06.05.2020

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: חיפה והקריות

המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז
למנהל יח' אנדואורולוגיה

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה/ית ברפואה.
ב. וותק של חמש שנים לפחות כמומחה/ית באורולוגיה.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון
ת.ד. 4940, חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים, גם במייל:emi.zoaretz@b-zion.org.il
ג. 3 המלצות למייל:emi.zoaretz@b-zion.org.il

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 14 יום ממועד פרסום מודעה זו.