המרכז הרפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל/ת יחידה למחלות זיהומיות

תאריך פרסום המודעה: 14.02.2016

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: חיפה והקריות

המרכז רפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל/ת
יחידה למחלות זיהומיות

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה במחלות זיהומיות.
ב. וותק של חמש שנים לפחות כמומחה במחלות זיהומיות.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון ת.ד. 4940,
חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים, גם במייל:emiz@b-zion.org.il
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים גם במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנהל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פירסום מודעה זו.